สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูงเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี จำนวน 2 คัน (กกค._02_2563_01) (29/02/2563)
สัญญาจัดเช่ารถแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 5 คัน (กกค._02_2563_02) (29/02/2563)
สัญญาจัดซื้อเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง จำนวน 2 รายการ (กบญ.1_2563_01) (31/01/2563)
สัญญาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้(ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (ปี2562) รวม 4 รายการ (กบษ_12_2562_01) (30/12/2562)
สัญญาจ้างยาม 21 สถานี (กปบ.12_2562_04) (30/12/2562)
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2563 (กอก_12_2562_02) (30/12/2562)
สัญญาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟฉ.3 ปี 2563 (กอก_12_2562_01) (30/12/2562)
สัญญาจ้างก่อสร้างด้านโยธา งานก่อสร้างย้ายจุดรับไฟระบบ22 เควี (Incoming) สถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กกค._11_2562_16) (30/11/2562)
สัญญาจ้างปรังปรุงที่ดิน (ถมดินพร้อมบดอัดแน่น) สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปราสาท2 จังหวัดสุรินทร์ ด้้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กกค._11_2562_01) (30/11/2562)
สัญญาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้(ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4(ปี2562)จำนวน 1 กลุ่มงาน 3 รายการ(กบษ_11_2562_08) (29/11/2562)