สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาการจัดจ้างยาม สฟ.คก.2(ช) (กปบ_03_2563_02) (31/03/2563)
สัญญาจัดจ้างยาม สฟ.นม.7(ช),นม.9(ช) (กปบ_03_2563_01) (31/03/2563)
สัญญาจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (กกค._02_2563_09) (29/02/2563)
สัญญาจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (กกค._02_2563_08) (29/02/2563)
สัญญาจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (กกค._02_2563_07) (29/02/2563)
สัญญาจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (กกค._02_2563_06) (29/02/2563)
สัญญาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (กกค._02_2563_05) (29/02/2563)
สัญญาจัดจ้างปรับปรุงที่ดิน (ถมดินพร้อมบดอัดแน่น) สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (กกค._02_2563_04) (29/02/2563)
สัญญาจัดเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Dubble cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 47 คัน (กกค._02_2563_03) (29/02/2563)
สัญญาจัดเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Dubble cab ไม่มีครอบหลังคากระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน (กกค._02_2563_03) (29/02/2563)