สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 |
สัญญาการจัดซื้อพีจีคอนเนคเตอร์ และคอนเนคเตอร์ จำนวน 12 รายการ กบญ.03_2562_06 (29/03/2562)
สัญญาการจัดซื้อสเตรนแคล้มป์ จำนวน 3 รายการ กบญ.03_2562_07 (29/03/2562)
สัญญาจัดซื้อเทปไฟฟ้า , เทปพันเคเบิลอากาศ จำนวน 4 รายการ กบญ.03_2562_01 (29/03/2562)
สัญญาจัดซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 กบญ.03_2562_03 (29/03/2562)
การต่อสัญญาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง หลังคาสูง ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น COMMUTER จำนวน 1 คัน (กกค. 2_2562_05) (28/02/2562)
การต่อสัญญาเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น HILUX VIGO DOUBLE CAB 2.5J MT จำนวน 2 คัน (กกค. 2_2562_04) (28/02/2562)
การต่อสัญญาเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น HILUX VIGO DOUBLE CAB 3.0G MT 4WD จำนวน 1 คัน (กกค. 2_2562_03) (28/02/2562)
การต่อสัญญาเช่ารถแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น FORTUNER 2.5V AT 2WD จำนวน 3 คัน (กกค. 2_2562_02) (28/02/2562)
การต่อสัญญาเช่ารถแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น FORTUNER 3.0V AT 4WD จำนวน 1 คัน (กกค. 2_2562_01) (28/02/2562)
สัญญาการจัดจ้างจัดหาตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)ขนาด 6+16 เลขหมาย (กรส._02_2562_01) (28/02/2562)