สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อพัสดุรองประเภทโลหะ จำนวน 18 รายการ (กบญ_04_2565_01) (30/04/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุรองประเภทโลหะ จำนวน 18 รายการ (กบญ_04_2565_01) 1.1 (30/04/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุรองประเภทโลหะ จำนวน 18 รายการ (กบญ_04_2565_01)1.2 (30/04/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุรองประเภทโลหะ จำนวน 18 รายการ (กบญ_04_2565_01)1.3 (30/04/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุรองประเภทโลหะ จำนวน 18 รายการ (กบญ_04_2565_01)1.4 (30/04/2565)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2564 (กบญ_03_2565_03) (31/03/2565)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2564 (กบญ_03_2565_03)3.1 (31/03/2565)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2564 (กบญ_03_2565_03)3.2 (31/03/2565)
สัญญาการจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2564 (กบญ_03_2565_03)3.3 (31/03/2565)
สัญญาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) คล.003/2564 (กบญ_03_2565_02) 2.1 (31/03/2565)