ข้อบังคับ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อกำหนด ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 20 (16/04/2564)
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ.2561 (14/05/2562)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 ลว. 18 มกราคม 2550 (06/01/2560)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ลว. 30 กันยายน 2548 (05/01/2560)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ลว. 14 มกราคม 2546 (04/01/2560)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 ลว. 6 ตุลาคม 2543 (03/01/2560)