เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปรายงานผลการเข้าใช้บริการ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.ปน. และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ประจำปี 2562 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) (24/01/2563)
นำส่ง ผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี (กอก.ผสส. กฟต.3) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2561-ก.ย.2562) (24/08/2562)
สรุปรายงานผลการเข้าใช้บริการ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.ปน. และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ประจำปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน 2562) (21/08/2562)
รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2562 (13/05/2562)
นำส่ง ผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี (กอก.ผสส. กฟต.3) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560-ก.ย.2561) (13/09/2561)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (10/11/2560)
นำส่ง ผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี (กอก.ผสส. กฟต.3) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559-ก.ย.2560) (07/11/2560)