เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (01/09/2563)
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีประจำเดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2563 (01/09/2563)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10/07/2563)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 (01/07/2563)
รายงานการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ (11/02/2563)
รายงานการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ (11/02/2563)
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (11/02/2563)
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (11/02/2563)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 (11/02/2563)
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (13/11/2562)