- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 (25/05/2560)
มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ.2560 (25/05/2560)
มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติการจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (25/05/2560)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 (16/05/2560)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (03/05/2560)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 (19/04/2560)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 (29/03/2560)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 (22/03/2560)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (15/03/2560)
มติประชุมคณะกรรมการ กฟภ. รายงานผลการดำเนินงาน วาระที่ 6.11 (14/12/2559)