มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับป้องกัน (05/05/2563)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 จำนวน 8 เรื่อง (16/04/2563)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 (15/01/2563)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 จำนวน 14 เรื่อง (16/12/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 18/2562เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 14 เรื่อง (16/11/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 เรื่อง (24/10/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวน 8 เรื่อง (14/10/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จำนวน 20 เรื่อง (20/09/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 10 เรื่อง (16/09/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 จำนวน 3 เรื่อง (14/09/2562)