โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เอกสารประกอบ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนา วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด