ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด