ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล.หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟจ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล. หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟภ.จ.ปัตตานี ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด