ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล.หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟจ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล. หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟภ.จ.ปัตตานี ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คฟม.2 (3000) จำนวน 7 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดเหล็ก ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดประหยัดพลังงาน LED ณ มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดประหยัดพลังงาน LED ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (งานงดจ่ายไฟกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พื้นที่ A-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เลขที่ ปน.4414/60 ลว.7 พ.ย.2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เครื่องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง ไม้ชักฟิวส์3 ท่อน และเครื่องมือต่อสายลงดินแรงสูง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด