ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
(e-bidding) - ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาคารสำนักงาน สำเร็จรูป (แบบถอดประกอบได้) ขนาด 7.20 x 12.00 เมตร ให้กับ กฟย.กาบัง และ กฟย.ปะนาเระ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding) - ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วน จำนวน 7 รายการ เลขที่ ต.3 กบญ (จซ.) e-bidding 005/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding) - ประกวดราคาซื้อต.๓กบญ.(จซ.)e-bidding๐๑๔/๒๕๖๒ จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๓๓ เควี แบบ๕๗-๓L มอก.๑๐๗๗ จำนวน ๓,๖๐๐ ลูก งบโครงการ คฟม.๒ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding)-ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ต.๓กบญ.(จซ.)e-bidding๐๐๖/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding) - ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2562 เลขที่ ต.3 กบญ.(จซ.) e-bidding 042/2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding) - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง SQAT 06s/53,54 บ้านตะโล๊ะ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding) - จัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โำลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x6 ต.มม. 600 โวลท์ จำนวน 16,000 เมตร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding) - ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลูกถ้วน สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงรองรับการจ่ายไฟ จากเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(e-bidding) - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปักเสาและประกอบอุปกรณ์หัวเสา งานก่อสร้างระบบจำหน่าย ๓๓ เควี. ใต้สายส่ง ๑๑๕ เควี. Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าสะบ้าย้อย-สถานีไฟฟ้าปัตตานี ๒ ช่วงที่ ๑-๓ (จุดแบ่งเขตกฟส.เทพา-กฟส.หนองจิก - สถานีไฟฟ้าปัตตานี ๒ จ.ปัตตานี) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.พัทลุง สามแยกท่ามิหรำ - สามแยกบ้านแร่ ช่วงที่ 1 (สามแยกท่ามิหรำ - บ้านดอนรุน) จ.พัทลุง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เลขที่ ต.3 กกค.(จร.)-012/2561 ... อ่านต่อ
งานจ้างก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง สูง 3 ชั้น ขนาด 8.90 x 16.15 เมตร ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เลขที่ ต.3 กกค.(ยธ.)07/2561 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00 X 45.00 เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เลขที่ ต.3-กกค.(ยธ.) 16/2561 ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.เทพา จ.สงขลา เลขที่ ต.3 กกค.(ยธ)04/2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 23 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 001/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding007/2561 รายละเอียด : ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 53 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2560-2565 ของ กฟต.3 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กกค.(ยธ)02/2561 รายละเอียด :งานก่อสร้างสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3 กรส.(สร.) 90/2561 รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง FOM (Fiber optical multiplexer) ตามอนุมัติงบลงทุน อข.ต.3 เลขที่ ต.3 กซข.(งป.) 162/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อติดตั้งใช้งานให้กับการไฟฟ้ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding002/2561 รายละเอียด :ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 36 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)002/2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3 กรส.(รอ.)-137/2561 รายละเอียด : ขอซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ UHF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1.เครื่องรับ ส่งวิทยุ ระบบ UHF แบบประจำที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 2.เครื่องรับ ส่งวิทยุ ระบบ UHF แบบติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3 กซข.(งป) 145/2561 ลว. 16 ม.ค. 2561 รายละเอียด : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านข้าง ที่ กกค.(ต.3) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2561 รายละเอียด :ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 (ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562)เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2561 ด้วยวิธี วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-กวว(วร)431/2560 ลว.10 เม.ย. 60 รายละเอียด : ย้ายสายส่ง 115 เควี นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตรงข้าม บจก.สยามมิชลิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 003/2560 รายละเอียด : ซื้อพัสดุรองปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 18 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 003/2560 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 004/2560 รายละเอียด : ซื้อพัสดุรองปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 26 รายการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3 กบษ.(บอ.) 411/2561 รายละเอียด :ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ Load Break Tools เพื่อใช้สำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3 กกค.(ยธ.) – 220/2561 รายละเอียด : จ้างเหมางานออกแบบปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3 กบษ. (ตบ.)355/2561 รายละเอียด : ซื้อเครื่องมือ Digital Clamp Meter วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding011/2561 รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 22,000 เมตร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3-กบญ.(จซ.)e-bidding009/2560 รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนงานย้ายแนว จำนวน 21 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
(e-bidding) เลขที่ ต.3-กกค.(จร.)-002/2561 รายละเอียด : งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟอ.จะนะ หลังสถานีรถไฟจะนะ-บ.ป่าขวาง ช่วงที่ 2 (ทางเข้าเหมืองแร่ลิวง-หน้าวัดสะพานไม้แก่น) อ.จะนะ จ.สงขลา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3-กบญ.(จซ.)e-bidding002/2560 รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 20 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding011/2560 รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนงานย้ายแนวฯและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 18 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2561 รายละเอียด : จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3 กปบ.(ก)172/2561 รายละเอียด : งานซ่อมแซมศาลาหลวงปู่ทวด ที่ ฝปบ.ต.3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 001/2560 รายละเอียด : ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding005/2561 รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010/2560 รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนงานย้ายแนวฯ ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ระโนด ROA1R-01 -บ.หัวป่า ช่วงที่ 2 (บ.ใหม่ – บ.หัวป่า) อ.ระโนด จ.สงขลา ตามงาน คชฟ.3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เลขที่ ต.3 กกค.(จร.)-001/2561 ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3 กกค.(จร.)-001/2561 รายละเอียด : จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ระโนด ROA1R-01 -บ.หัวป่า ช่วงที่ 2 (บ.ใหม่ – บ.หัวป่า) อ.ระโนด จ.สงขลา ตามงาน คชฟ.3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-กอก.(ก) 203/2561 รายละเอียด : ซื้อฉากกั้นห้องพาร์ติชั่น (Partotion) พร้อมเสา และพร้อมการติดตั้ง ประจำ กอก.ต.3 บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น 2 สฟต.3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3กบษ.(บฟ.)-28/2561 รายละเอียด : จัดซื้ออะไหล่ปะเก็นผสมยางสังเคราะห์ใช้สำหรับ Bushing แรงสูงของหม้อแปลงไฟ้ากำลัง TP2 ขนาด 50 MVA สฟฟ.ละงู จำนวน 2 รายการ 1.ปะเก็นผสมยางสังเคราะห์ขนาดหนา 6 มม.xกว้าง 1000 มม.xยาว 1000 มม. 8 แผ่น 2.ปะเ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3กบษ.(บฟ.)-158/2561 รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือ SF6 Gas leakage Detector จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้งบลงทุนปี 2561 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อำนาจเขต) ให้ ฝปบ.(ต.3) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 007/2560 เรื่อง จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)จำนวน 140 เครื่อง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)005-2560 รายละเอียด : ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2560 จำนวน 6 รายการ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(เฉพาะเจาะจง) เลขที่ ต.3-ฝปบ.(จจ.)02 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและบำรุงรักษาสวนบริเวณ สำนักงาน ฝปบ.ต.3 และ สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 ปี 2561 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(e-bidding) ต.3-กอก.659/2560 เรื่อง จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ภายใน กฟต.3 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง : ต.3 กรส.(รอ.)-716/2560 ขอซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ UHF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1.เครื่องรับ ส่งวิทยุ ระบบ UHF แบบประจำที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 2.เครื่องรับ ส่งวิทยุ ระบบ UHF แบบติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 15 ชุด 3.เครื่อง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง : ต.3-ฝปบ.(จจ.)02 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและบำรุงรักษาสวนบริเวณ สำนักงาน ฝปบ.ต.3 และ สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 ปี 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เฉพาะเจาะจง : ต.3-ฝปบ.(จจ.)01 เรื่อง จ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดบริเวณ และ อาคาร สำนักงานฝ่ายปฺฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟต.3 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : ต.3 กบษ.(รล)851/2560 เรื่อง จัดซื้อ CAU Power Supply Card 125 VDC ของ DIM ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่1, ยะลา1, นราธิวาส และสะเดา1 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : ต.3 กปบ.(จฟ.1) -1450 /2560 งานจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีผนังอาคารควบคุมการจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้ายะลา 1 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคา เลขที่ ต.3 กบษ.(ปฮ.) 006/2560 รายละเอียด : จัดซื้อชุด Barehand conduction clothing (Complete set) ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา เลขที่ ต.3 กบษ.(ปฮ.) 007/2560 รายละเอียด : จัดซื้อชุดเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Battery Operated) ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 ชุด วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)010/2560 รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)010/2560 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา เลขที่ ต.3 กบษ.(ปฮ.) 005/2560 รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 115 kV. ทดแทน (27 รายการ) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานประจำ ผปฮ.กบษ.ฝปบ.ต.3 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา เลขที่ PEA ต.3 กกค.(ยธ) 007/2560 รายละเอียด : งานปรับปรุงสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ที่ คลังพัสดุ (กม.7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา เลขที่ ต.3-กกค.(จค.) 1445/60 รายละเอียด : สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ใต้สายส่ง 115 เควี กฟจ.ยะลา: สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2 (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้ายะลา 3 ช่วงที่ 3 ตามงาน คพส.8.1 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)009/2560 รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา เลขที่ PEA-ต.3 กบล.(บธ.)01/2560 รายละเอียด : สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cap ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย 2,400 ซีซี ระบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)008/2560 รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม.จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา เลขที่ ต.3กบญ.(จซป.)004/2560 รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2560 จำนวน 16 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา เลขที่ ต.3-กกค.(จค.) 248/60 รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากงานสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2 (กฟผ.)- สถานีไฟฟ้ายะลา 3 (เพิ่มเติม) บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2 (กฟผ.) จ.ยะลา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา เลขที่ ต.3 กบษ. (ตบ.)1313/2560 รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester) 15 kV DC วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา เลขที่ ต.3 กบษ. (ตบ.)1314/2560 รายละเอียด : จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า Patrol (จำนวน 4 รายการ) จำนวน 2 ชุด วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
e-Auction เลขที่ ต.3กบญ.(ปก.A)001/2560 รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3กบญ.(ปก.A)001/2560 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
e-Auction -ต.3กบญ.(ปก.A)001/2559 -จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
e-Auction -ต.3กบญ.(ปก.A)002/2560 -จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ Overhead Line Hardware จำนวน 24 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(ปก.A)002/2560 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา- ต.3 กกค.(ยธ.) 1317/2560 ลว. 4 ส.ค 2560 -งานก่อสร้างป้อมยามถาวร ที่ กฟจ.สข. วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา-ต.3 กกค.(ยธ.) 1318/2560 ลว. 4 ส.ค 2560 -งานก่อสร้างป้อมยามถาวร ที่ กฟส.อ.สะบ้าย้อย วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา-ต.3-กอก.(บห.)230/2560 -จ้างเหมาบุคคลภายนอกรื้อถอน/ซ่อมแซมพื้นไม้ อาคาร 1 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้จังหวัดยะลา วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา- ต.3 กบษ.(ตบ.)1262/2560 - จัดซื้อ อากาศยานไร้คนขับ(Drone) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานประจำ ผตบ.กบษ.ต.3 และ กฟอ.เบตง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา-ต.3กบญ.(ซส.)006/2560 -จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์โลหะและอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีสอบราคา เลขที่ ต.3กบญ.(ซส.)006/2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา- ต.3กบญ.(พซส.)005/2560 -จัดซื้อพัสดุรอง เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง 22 เควี และ 33 เควี ตามสอบราคาเลขที่ ต.3กบญ.(พซส.)005/2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
----ไม่มีการจัดซื้อแบบ e-Auction ในเดือนกรกฎาคม2560---- วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
สอบราคา - ต.3กบญ.(ซส.)005/2560 -จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ สอบราคาเลขที่ ต.3กบญ.(ซส.)005/2560 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา-ต.3กบญ.(ซต.)008/2560 -จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3กบญ.(ซต.)007/2560 -จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3กบญ.(ซต.)009/2560 -จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ1.แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น 2.แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3 กบษ.(ตบ.)1228/2560 -จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการแบบโค้งสำหรับศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา-ต.3กบญ.(ซต.)006/2560 -จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 2 รายการ 1.เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
e-Auction- ต.3กบญ.(ปก.A)004/2560 -ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 51 คัน โดยวิธีการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3กบญ.(ซต)004/2560 - จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ1.ลวดอลูมิเนียมแบน1x10 มม. 2.ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา-ต.3กบญ.(พซส.)004/2560 -จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Tupe) จำนวน 200 เครื่อง เลขที่ ต.3กบญ.(พซส.)004/2560 จำนวน 1 รายการ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา-ต.3กรส.(รอ.)-592/2560 -ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ UHF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3 กบษ.(ตบ.)1204/2560 - จัดซื้อ Ultrasonic inspector for overhead line เพื่อใช้งานประจำ ผตบ.กบษ.ต.3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา- ต.3 กบษ.(ตบ.)1205/2560 -จัดซื้อ Online Partial Discharge (PD) diagnostic system (Handheld) วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา-ต.3 กบล.(วฟ.) 1143/2560 - ซื้อเครื่องมือวัด (disturbance Analyzer และ Harmonic Handheld Analyzer) จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3กบญ.(ซต.)001/2560 - จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา-PEA ต.3 กกค.(ยธ) 005/2560 -งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา- ต.3กบญ.ซต(พ)001/2559 - จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559, 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงจำนวน 3 รายการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3กบญ.ซต(พ)002/2559 -จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559, 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ ลวดอลูมิเนียม 4.0 มม. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3กบญ.(ซต.)005/2559 - จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 5 รายการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2560 จำนวน 7 รายการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อ Barehand conduction clothing (Complete set) ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้งานประจำ ผปฮ.กบษ.ต.3 โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 sets วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำริมรั้วข้างมัสยิด ที่ กฟต.3 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - ก่อสร้างอาคาร Knockdown กฟย.อ.ทุ่งยางแดง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 33-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 19 เครื่อง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - พัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์โลหะ, อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1*185 ต.มม.(1020050104) จำนวน 44,000 เมตร วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับตู้ควบคุมอุปกรณ์รีโคลสเซอร์และอุปกรณ์โหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 สามารถสั่งการควบคุมระยะไกล (FRTU-RCS) ในพื้นที่ กฟอ.หาดใหญ่ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ไม้แป้น) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธฺ์ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา - จัดซื้อ Pitch Blade Converter เพื่อใช้ซ่อมแซมกังหันลมผลิตไฟฟ้า อ.สทิงพระ จ.สงขลา วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - ขออนุมัติดำเนินการประกวดราคา จ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 3 (ภาคใต้) เพื่อใช้เป็นห้องบัญชาการ (War Room)ศอส.(ต.3) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อเครื่องมือตัดสายทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ มม. ชนิดใช้แบตเตอรี่ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
e-Auction - เพื่อจ้างเหมาจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ชำรุดและปรับปรุงระบบป้องกันให้มีเสถียรภาพสูงที่สถานีไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขต กฟต.3 จำนวน 4 สถานีไฟฟ้า วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1?185 ต.มม.จำนวน 1 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)005/2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา - ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)ใช้งานประจำที่สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 5 รายการ ปี 2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - เช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ ไม่มีครอบกระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - งานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปง ที่ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2560 จำนวน 10 รายการ (แยกตามจุดจัดส่ง) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
----ไม่มีการจัดซื้อแบบ e-Auction ในเดือนพฤษภาคม2560---- วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สอบราคา - จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหน่ำฮั้ว – บ้านสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ตามงาน คพพ.1 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งฟอลท์ TDR จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อพัสดุรอง เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ต.3 กกค.(ก.)287/60 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง(ARD) เพื่อขับเคลื่อนลิฟต์เข้าจอดชั้นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูลิฟต์ในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร 3 สฟต.3 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02015/17009 ขนาด2X36วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ ต.3กบญ.(ซส)006/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อเครื่อง Portable Oil Tester 0-60 kV จำนวน 8 เครื่อง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - ขออนุมัติจัดซื้อหอถังน้ำสำเร็จรูป ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของสถานีไฟฟ้ารัตภูมิ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อหม้อแปลง Plugin ขนาด 1,250 เควีเอ จำนวน 7 เครื่อง เพื่อติดตั้งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุกรณ์ป้องกัน จำนวน 2 รายการ 1.เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ 1.เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อเครื่องมือหาตำแหน่งสายเคเบิลใต้ดิน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
---- ไม่มีการจัดซื้อ แบบ สอบราคา ในเดือน เมษายน 2560 ---- วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
----ไม่มีการจัดซื้อแบบ e-Auction ในเดือนเมษายน 2560---- วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ตกลงราคา - จัดซื้อ Surge arrester tester ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 เพื่อใช้งานประจำ ผปฮ.ต.3 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย ขนาด 240-500 มม. ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 เพื่อใช้งานประจำ ผปฮ.ต.3 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อเครื่องไมโครโอห์มมิเตอร์แบบพกพาแสดงผลเป็นตัวเลขวัดได้หลายพิกัด วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - งานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (แบบเฉพาะคราว) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (8 รายการ) จำนวน 5 ชุด วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - ต.3กบญ.(ปกพ.)-006/2560 - จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1*185 ต.มม.(1020050104) จำนวน 44,000 เมตร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
วิธีกรณีพิเศษ : ซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง 33 เควี ขนาด 1x240 ต.มม. จำนวน 350 เมตร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม แผนงานสนับสนุนการดำเนินการระยะที่ 3 งบลงทุน ปี 2557 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - งานก่อสร้างป้อมยามถาวร ที่ สฟฟ.รัตภูมิ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - งานรื้อถอนพร้อมก่อสร้างป้อมยาม ที่ คลังพัสดุ กฟอ.หญ. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง/ก่อสร้างฐานรากงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี ช่วงข้ามถนนไปยังจุดรับไฟ (Take off structure) ที่ สฟฟ.ยะลา 3 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จ้างเหมางานก่อสร้างฐานรากงานระบบสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2(กฟผ.)- สถานีไฟฟ้ายะลา 3 (เพิ่มเติม) ที่หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2 (กฟผ.) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั้ง/ก่อสร้างฐานรากงานปรับปรุงย้ายแนวเสาสายส่ง 115 เควี เนื่องจากกีดขวางการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าพัทลุง (กฟผ.) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
----ไม่มีการจัดซื้อแบบ e-Auction ในเดือนมีนาคม 2560---- วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 
ตกลงราคา - จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา 33 kV Switch Gear สถานีไฟฟ้าสะเดา 2 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ แยกตามจุดจัดส่ง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อพัสดุรอง ปี2559, 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ต.3-กบญ.(ปกพ.)001/2560 (ครั้งที่ 2) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - งานรื้อถอน/ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง อาคาร 3 (LED) ชั้น 1-6 ภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ เลขที่ ต.3-กบญ.(ปก.)002/2560 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟส.รัตภูมิ : บ้านท่าชะมวง – บ้านพรุพ้อ ช่วงที่ 2 (โรงเรียนเนินนิมิต-บ้านพรุพ้อ) อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ตามงาน คสจ.7 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - ซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 8 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 เลขที่ ต.3-กบญ.(ปก.)003/2560 ... อ่านต่อ
ประกวดราคา - เช่ารถยนต์กระบะ 1 ตัน 4 ประตู Double Cab เกียรฺ์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี จำนวน 3 คัน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างป้อมยามถาวร ที่ สฟฟ.ฉลุง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา - จ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างทางเดินพร้อมรางระบายน้ำรอบโรงเก็บของเดิม ที่ กฟต.3 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2559, 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ต.3-กบญ.(พซส.)001/2560 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 4 รายการ (เบลแคล้มป์,ฮอทไลน์แคล้มป์) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา-จ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงศาลาข้าง กกค.(ต.3) ที่ กฟต.3 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ต.3 กกค.(ยธ.) – 349/2560 ลว. 22 ก.พ. 2560 ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จัดซื้อเครื่องมือและวัสดุด้านช่าง จำนวน 13 รายการ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ต.3 กวว.ต.3 (ปล.) 217/2560 ลว. 22 กพ. 2560 (พท.) ... อ่านต่อ
----ไม่มีการจัดซื้อแบบ e-Auction ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560---- วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ตกลงราคา - จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึมอาคารควบคุมการจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าสิงหนคร วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : เช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 80 วงจร เลขที่ ต.3-กรท.003/2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา - ซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ (เหล็กฉาก,แคล้มป์สลัก3ตัง,กราวด์วายแคล้มป์,กราวด์วายร์แคล้มป์แบบเจ) ต.3-กบญ.(ปก)002/2559 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคา - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสงขลา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อ พัสดุรองปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ (ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ปกพ)003/2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ใต้สายส่ง 115 เควี สถานีไฟฟ้าสะบ้าย้อย จ.สงขลา- สถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 จ.ปัตตานี ช่วงที่3 ตามงาน คชฟ.3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้อ Conductor Cover 46 KV จำนวน 17 ชุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3 ตบ.(กป.)137/2560 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : ซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ (คอนเนตเตอร์,หลอดต่อสาย,หางปลา) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ปก.)001/2559 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : ซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 8 รายการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ปก.)003/2559 ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ต.3-กบญ.(ซส.)002/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 9 เครื่อง ให้ กฟอ.หาดใหญ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ปกพ.)002/2560 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ปก.)004/2559 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : ซื้อพัสดุรองปี2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 4 รายการ (เบลแคล้มป์,ฮอทไลน์แคล้ป์) ต.3-กบญ.(ปก.)005/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ปก.)005/2559 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อพัสดุรองปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ เลขที่ต.3กบญ.(ปกพ.)001/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3กบญ.(ปกพ.)001/2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2559, 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(พซส.)001/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
----ไม่มีการจัดซื้อแบบ e-Auction ในเดือนมกราคม 2560---- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
สอบราคา - จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟส.อ.เทพา : สี่แยกลำไพล-สี่แยกนาเกตุ ช่วงที่ 2 (วัดนิคมเทพา-จุดแบ่งเขต) อ.เทพา จ.สงขลา ตามงาน คชฟ.3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รองรับการเปิดศูนย์บริการลูกค้า(PEA Shop)ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา จำนวน 9 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ซึ่งมีราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 146,590.30 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต.3-กรท.-002/2560 ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รองรับการเปิดศูนย์บริการลูกค้า(PEA Shop)ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง จำนวน 9 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 146,590.30 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต.3-กรท.-001/2560 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์และ TOU) จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เลขที่ ต.3-กบญ.(ปก.)005/2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคา : จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ ต.3 - กบญ.(ซส.)002/2559 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคา - จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Disturbance Analyzer)จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2560 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.ยะลา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 อนุมัติ อข.ต.3 ลว. 16 ม.ค. 2560 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อเครื่องมือประจำรถบรรทุก 1 ตัน (23 รายการ) จำนวน 8 ชุด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ต.3 กบษ.(ตบ.)001/2560 ... เชื่อมโยง
-----------ไม่มีการประกวดราคา ในเดือน มกราคม ----------- วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
ตกลงราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 2 รายการ 1.เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ รหัส 1040020002 2.เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ รหัส 1040020003 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 1 รายการ ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2X36 วัตต์ แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รหัส 1070010005) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ซต)004/2559 ... เชื่อมโยง
---- ไม่มีการจัดซื้อ แบบ สอบราคา ในเดือน มกราคม 2560 ---- วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 
วิธีกรณีพิเศษ : จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคาร Scada และสถานีไฟฟ้า Unmanned ในเขต กฟต.3 โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ต.3 กปบ.(จฟ.1) 2013/2559 ลว.27 ธ.ค. 2559 ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 เลขที่ ต.3-กบญ.(ซต.)002/2559 ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 1 รายการ เลขที่ ต.3-กบญ.(ซต.)001/2559 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20X2500 มม.มอก.216 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ต.3-กบญ.(ซต)001/2559 ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้อเครื่องมือวัดความต้านทานดิน แบบ 4 หลัก (Earth Resistance Tester) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ต.3-กบล.(วฟ.)64/2560 ... เชื่อมโยง
----ไม่มีการจัดซื้อแบบ e-Auction ในเดือนธันวาคม 2559---- วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 
ตกลงราคา : จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router จำนวน 5 ชุด เพื่อรองรับงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ต.3 กรส.(รอ.)-872/2559 ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : Main Processor, Analogue Input Module, Digital Output Module, Digital Input Module และ DC/DC Converter ของระบบ CSCS ทดแทนของเดิมที่ชำรุดประจำสถานีไฟฟ้าละงู วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จ้างเหมาปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟจ.สงขลา : ข้าง ร.ร.นวมินฯ – สวนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.สงขลา ตาม คสจ.7 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กกค.(ต.3)(จร.)-01/2559 ... เชื่อมโยง
สอบราคา: เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและบำรุงรักษาสวนบริเวณพื้นที่สำกนังาน ฝปบ.ต.3 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต.3-ฝปบ.14/2560 ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา :จัดซ์้ออุปกรณ์ Fiber Optical Multiplexer (FOM) สำหรับติดตั้งให้ กฟย.ในพื้นที่ กฟต.3 จำนวน 5 แห่ง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
e-Auction : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป้อมยา เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก รื้อถอนและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ กฟอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้อกล้อง Smart Camera สำหรับใช้เฝ้าระวัง เสา 115 kV จ.ปัตตานี ต.3 กรส.(รส.)752/2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด สฟฟ.สุไหงโกลก และ สะบ้าย้อย ต.3 กรส.(รส.)-753/2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำสถานีกังหันลมผลิตไฟฟ้าสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน 2 อัตรา วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ต.3 กปบ.(จฟ.1) 1626/2559 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ ที่ กฟภ.จ.นราธิวาส วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
e-Auction : ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีทางอิเล็ทรอนิกส์ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : ประกาศตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องพิมอ์ (Printer) ชนิด Dot-Matrix แบบแคร่สั้น จำนวน 11 เครื่อง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : ประกาศตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 14 ชุด วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
e-Auction : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 (กลุ่มสเปค 93-2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จ้างเหมาจัดทำโต๊ะปฏิบัติการ และชั้นวางอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทดสอบรีเลย์และอุปกรณ์ควบคุบ (CSCS) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
e-Auction : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 (กลุ่มสเปค 04-4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคา : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อรถยนต์ จำนวน 2 คัน วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทคอมพิวเตอร์ (PC) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) จำนวน 8 ชุด วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
e-Auction : ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขสดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. เกียร์ธรรมดา จำนวน 28 คัน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคา : จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายยึดโยงจำนวน 1 รายการ (ท่อพีวีซี) ต.3-กบญ.(ซส.)003/2559 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา : จ้างเหมารื้อถอน/ปรับปรุงห้องสุขา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมปรับปรุง/ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลจากอาคาร สนง.กฟจ.พท. ... อ่านต่อ
ประกวดราคา : จัดซื้อผลิดภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 14 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคา : จ้างเหมาป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ที่ กฟย.อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคา - ซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ (เทปพันเคเบิล) ต.3 กบญ.(ชส.)004/2559 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จัดซื้อเครื่อง Insulation Tester 5 kV DC จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคา : ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ คชฟ.3 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคา : ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา - จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 รายการ ต.3-กบญ.(ปก.)001/2559 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคา : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จำนวน 2 รายการ (แยกตามจุดจัดส่ง) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคา : ซื้อพัสดุลรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ ต.3-กบญ.(ซส.)001/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 จำนวน 23 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตกลงราคา : จัดซื้อพัสดุจำนวน 4 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จัดซื้อพัสดุจำนวน 2 รายการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา : จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 24 รายการ ... อ่านต่อ
สอบราคา : จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 กฟส.รัตภูมิ : บ้านท่าชะมวง – บ้านพรุพ้อ ช่วงที่ 1 (บ้านท่าชะมวง – โรงเรียนเนินนิมิต) อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ตามงาน คสจ.7 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อ พัสดุรองปี 2558 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทแวนตรวจการและกระบะ 1 ตัน 4 ประตู จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค. 2558 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2558 ไม่มีการประกวดราคาแบบ E - Auction วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ตั้งแต่เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2558 ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ตกลงราคา : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาสวนบริเวณพื้นที่สำนักงาน ฝปบ.ต.3(อาคาร SCADA) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ตกลงราคา : จ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ ฝปบ.ต.3 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคา จ้างเหมานิติบุคคลบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคา จ้างเหมานิติบุคคลบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภณฑ์คอนกรีต เลขที่ ต.3-กบญ.(จซป.) 019/2558 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 5 คัน เลขที่ ต.3-กกค.(ยค.) 003/2558 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้หน่วยงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา จำนวน 1 ระบบ เลขที่ ต.3 - กรท.(ปค.) - 003/2558 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา แบบ E - Auction จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน เลขที่ PEA-LBP ต.3/2558 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ (แยกตามจุดจัดส่ง) เลขที่ ต.3-กบญ.(ซส.)019/2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 4 คัน เลขที่ ต.3-กกค.(ยค.) 002/2558 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2558 เลขที่ ต.3-กบญ.(ปก.) 003/2558 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก , รางระบายน้ำ - บ่อพักและรื้อถอนรั้วลวดหนามของเดิมที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ระโนด จ.สงขลา เลขที่ PEA - ต.3 กกค.(ยธ.) 011/2558 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก, รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอน รั้วลวดหนามของเดิม ที่สำนักงาน กฟอ.ระโนด จ.สงขลา เลขที่ PEA-ต.3 กกค.(ยธ.)011/2558 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ต.3-กบญ.(จซป.)015/2558 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือน ก.พ. - ส.ค. 2558 ไม่มีการประกวดราคาแบบ E - Auction วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ต.3 - กบญ.(จซป.) 014/2558 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ต.3-กบญ.(จซป.)014/2558 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม และก่อสร้างรางระบายน้ำ-บ่อพักฯ ที่สำนักงาน กฟอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เลขที่ PEA-ต.3 กกค.(ยธ.)010/2558 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ค. 2558 ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายตามโครงการ คสจ.7 กฟส.อ.โคกโพธิ์ ช่วง บ้านนาเกตุ - บ้านลำใหม่ ช่วงที่ 2 (ปากทางเข้าวัดช้างไห้ - บ้านบาแงง) จ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 เลขที่ PEA - ต.3 กกค.(จร.) 06/2558 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2558 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เลขที่ ต.3 - กรท. -002/2558 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2558 เลขที่ ต.3 - กบญ.(ปก.) 008/2558 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2558 เลขที่ ต.3 - กบญ.(ปก.) 005/2558 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค , ป้ายชื่อสำนักงาน , พร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนาว - เสาร้้ว และรั้วตาข่าย ที่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เลขที่ PEA - ต.3 กกค.(ยธ.) - 003/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารื้อถอน/ปรับปรุงห้องสุขา อาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมปรับปรุง/ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล จากอาคาร ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยะลา เลขที่ PEA - ต.3 กกค.(ยธ.) 006/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคา จ้างเหมารื้อถอน/ปรับปรุงห้องสุขา อาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมปรับปรุง/ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล จากอาคาร ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สงขลา เลขที่ PEA - ต.3 กกค.(ยธ.) 004/2558 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟภ.อ.ระโนด : ROA01R-01 - บ้านหัวป่า ช่วงที่ 1 (ROA01R-01 - บ้านใหม่) อ.ระโนด จ.สงขลา ตาม คชฟ.3 เลขที่ กกค.(ต.3)(จร.)-02/2558 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้าง จัดงานโครงการ "Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง" วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้าง จัดงานโครงการ "Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง" วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.พ. 2558 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
เดือน ม.ค. 2558 ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
ประกวดราคา จ้างเหมางานก่อสร้างระบบจำหน่าย ROA1R - 01 - บ้านหัวป่า ช่วงที่ 1 (ROA1R - 01 - บ้านใหม่) อ.ระโนด จ.สงขลา ตาม คชฟ.3 เลขที่ กกค.(ต.3)(จร.) - 02/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา แบบ E - Auction เลขที่ PEA-DVB-ต.3/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ/โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงานและสิ่งก่อสร้ารงประกอบอื่นๆ ที่ กฟจ.สงขลา เลขที่ ต.3กกค.(ยธ.)08/2561   ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00 x 12.50 เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เลขที่ ต.3 กกค(ยธ.)09/2561   ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง สูง 3 ชั้น ขนาด 4.50 x 12.00 เมตร ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล   ... อ่านต่อ
งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟอ.ระโนด จ.สงขลา เลขที่ กกค.(ยธ.)14/2561   ... อ่านต่อ
งานซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ กฟส.อ.มายอ จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3 กกค.(ยธ.)05/2561   ... อ่านต่อ
งานก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องพร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เลขที่ ต.3 กกค.(ยธ.)20/2561   ... อ่านต่อ
งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด 22.00 x 45.00 เมตร ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เลขที่ ต.3-กกค.(ยธ.)17/2561   ... อ่านต่อ
(e-bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding007/2561 - ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 53 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2560-2565 ของ กฟต.3   ... อ่านต่อ
(e-bidding) ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding007/2561 - ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 53 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2560-2565 ของ กฟต.3   ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ UHF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ชนิดประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง และ ชนิดมือถือ จำนวน 11 เครื่อง  
ประกวดราคา - จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 15 รายการ   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา - ซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ (เหล็กฉาก,แคล้มป์สลัก3ตัง,กราวด์วายแคล้มป์,กราวด์วายร์แคล้มป์แบบเจ) ต.3-กบญ.(ปก)002/2559  เลขที่ ต.3-กบญ.(ปก)002/2559
สอบราคา : จัดซื้อรีเลย์ป้องกันระบบ 33 เควี  เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟต.3 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อรถยนต์  จัดซื้อรถยนต์โดยวิธีการประกวดราคาเลขที่ PEA / I – ต.๓/กกค.(ยค.) - 002/2559 มีรายละเอียดดังนี้.- - รถยนต์ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Double Cab พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 930,000 บาท.- (896,000 + 34,000 ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) - รถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ราคา 982,000 บาท.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) และราคาหลังคาตาข่ายและตู้เก็บเครื่องมือ ราคา 140,187 บาท.- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,122,187 บาท.- (982,000+140,187) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา : จัดซื้อรถยนต์  โดยวิธีการประกวดราคาเลขที่ PEA / I – ต.๓/กกค.(ยค.) - 002/2559 มีรายละเอียดดังนี้.- - รถยนต์ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Double Cab พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 930,000 บาท.- (896,000 + 34,000 ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) - รถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ราคา 982,000 บาท.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) และราคาหลังคาตาข่ายและตู้เก็บเครื่องมือ ราคา 140,187 บาท.- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,122,187 บาท.- (982,000+140,187) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด