ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
(e-bidding) - ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาคารสำนักงาน สำเร็จรูป (แบบถอดประกอบได้) ขนาด 7.20 x 12.00 เมตร ให้กับ กฟย.กาบัง และ กฟย.ปะนาเระ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด