ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาสนามและต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ประกอบการซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี (ชั้นลอยฝั่ง G อาคาร 9) จำนวน 6 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และห้องประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเปิดเผยราคากลาง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 หอพักนักเรียนชาย และลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 ข้างหอพักนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud จำนวน 180 Licenses วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ ต่ออายุซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 100 ก้อน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดและค่าใช้จ่ายราคากลางในการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายนักเรียนหอพัก เอกสารแนบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้ามาที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า หอพักนักเรียนหญิง 7 และ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และราคากลาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้ามาที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าหอพักนักเรียนหญิง 7 และ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมเปลี่ยนเมนสายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลงมาที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า หอพักนักเรียนหญิง 7 และ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อแหล่งจ่ายไฟพร้อมเครื่องวัดทางไฟฟ้า และแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคปแบบเก็บค่าได้ และเครื่องกำเนิดความถี่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกล้องสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดราคากลางและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทดลอง จำนวน 4 รายการ เอกสารแนบ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อกล้องสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางสำหรับการจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเหมาบิรการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบแจ้งเตือนและดับเพลิงอัตโนมัติ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับปรุงพื้นผิววัสดุด้วยพลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าและพัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับปรุงพื้นผิววัสดุด้วยพลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับปรุงพื้นผิววัสดุด้วยพลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า และพัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติอนุภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับปรุงพื้นผิววัสดุด้วยพลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติอนุภาค วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างบริการงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 1 เดือน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องปรับปรุงพื้นผิววัสดุด้วยพลาสมา วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายสารละลาย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2559 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายสารละลาย วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางงานติดตั้งชุดประตูบานเลื่อน กั้นหน้าห้องน้ำในห้องพักรับรอง อาคาร 11 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบ CCTV ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 3 ชั้น 5 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเครื่องชั่ง 3 ตำแหน่งและ 4 ตำแหน่ง จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ จัดซื้อและติดตั้งสลิงลิฟต์ ของอาคารหอพักชาย 9 จำนวน 2 ชุด วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกงาน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ชั้น 1 อาคารโรงฝึกงาน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จำนวน 4 ตัว วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ จัดซื้อปละติดตั้งอุปกรณ์ของชุด SUPPLY DC 5 V. เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุด PCB ของชุดคอนโทรลในตู้ลิฟต์ อาคารหอพักชาย 9 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอพักนักเรียนหญิง 7, 8 และอาคารหอพักชาย 9 จำนวน 9 เครื่อง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โครงการ เช่ารถบัสพัดลม ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 207 คัน ไปค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 5 อาคาร 3 เมนไฟฟ้าอาคารบ้านพักครูและเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 และเมนไฟฟ้าสำหรับร้านค้าในโรงอาหาร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมหอพักหญิง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี เลขที่ E 17/2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศร้านค้าโรงอาหาร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงทาสีอาคารหอพักนักเรียน เลขที่ E 12/2560 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบมุมสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 8,700 Ani Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบริหารงานพัสดุ พร้อมครุภัณฑ์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบมุมสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อพัสดุพร้อมติดตั้ง โครงการระบบบริการทรัพยากรห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี RFID วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องย่อยด้วยระบบไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบมุมสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เลขที่ E 12/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด