ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาสนามและต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด