ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูงสามแยกเข้าอำเภอยี่งอ - บ้านบาโงระนะ ช่วง 2 ฟีดเดอร์ NWA-06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูงสามแยกเข้าอำเภอยี่งอ - บ้านบาโงระนะ ช่วง 2 ฟีดเดอร์ NWA-06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.นราธิวาส ประจำปี 2563 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี2563 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่สิงหาคม 2560-ปัจจุบัน ไม่มีการประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.นราธิวาส วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงไลน์เมนฟีดเดอร์ 8 บ้านบือราเป๊ะ – สนามบินบ้านทอน (จุดที่ 1) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ตาม คชฟ.3 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 2 (แม่น้ำบางนรา – อบต.กะลุวอ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู-บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ตันหยงลูโล๊ะ - แม่น้ำบางนรา) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 1 (บ.ลำภู-บ.ตันหยงลูโล๊ะ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด