ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูงสามแยกเข้าอำเภอยี่งอ - บ้านบาโงระนะ ช่วง 2 ฟีดเดอร์ NWA-06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูงสามแยกเข้าอำเภอยี่งอ - บ้านบาโงระนะ ช่วง 2 ฟีดเดอร์ NWA-06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด