ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านเลียบ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ประกาศเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านเลียบ ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ขายหม้อแปลง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศประกวดราคา ขายหม้อแปลง ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการแก้มลิง บ้านนาบ้านไร่ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการแก้มลิง บ้านนาบ้านไร่ ... อ่านต่อ
ประกาศเสนอราคา งานก่อสร้าง บ.ไศลรุ่งเรื่อง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเสนอราคา งานก่อสร้าง บ.ไศลรุ่งเรื่อง ... อ่านต่อ
ประกวดราคา ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรงงู วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคา ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรงงู ... อ่านต่อ
ประกวดราคา งานขยายเขตบ้านป่าเส วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคา งานขยายเขตบ้านป่าเส ... อ่านต่อ
ประกวดราคา งานขยายเขตแก้มลิงบ้านนา บ้านไร่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคา งานขยายเขตแก้มลิงบ้านนา บ้านไร่ ... อ่านต่อ
ประกาศงานขอซื้อ/ขอจ้าง ปะผุ เคาะพ่นสีทั้งคัน เปลี่ยนขอบยางประตูรองกระจกทั้งคัน พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ทะเบียน 80-4925 ยะลา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.จะนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ เรื่อง การจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2561 ของ กฟอ.จะนะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2561 ของ กฟอ.จะนะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟอ.จะนะ หลังสถานนีรถไฟจะนะ-บ้านป่าขวาง ช่วงที่ 2 (ทางเข้าเหมืองแร่ลิวง-หน้า รร.สะพานไม้แก่น วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณ๊งดจ่ายไฟ ปี 2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณ๊งดจ่ายไฟ ปี 2559 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อและติดตั้งอาคารแบบน๊อคดาวน์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด