ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกั้นดินที่ กฟอ.สด. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงที่ดินบริเวณด้านหลังสถานีไฟฟ้าคลองแงะ(ลานไก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พื้นที่ A - L กฟอ.สะเดา วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
งานหลังคาคลุมลานพัสดุ ที่ คลังพัสดุ กฟอ.สด. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอร.ขนาด 12.20 เมตร งบรายได้ กฟอ.สะเดา จำนวน 88 ต้น วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การก่อสร้าง ลาน-ถนน ค.ส.ล. ที่สำนักงาน กฟอ.สะเดา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด