ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกั้นดินที่ กฟอ.สด. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงที่ดินบริเวณด้านหลังสถานีไฟฟ้าคลองแงะ(ลานไก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด