ประกาศประกวดราคา สอบราคา
งานจ้างเหมางดจ่ายไฟ(ตัด-ต่อกลับ)ปี2565 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง บริษัท แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริเวณจัดสรรหมู่บ้านโครงการมัณฑนา วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กรณีไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500000 ประจำเดือน มิ.ย.2564 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กรณีไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500000 ประจำเดือน พ.ค.2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ปะกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ กฟจ.นครราชสีมา ลว. 27 พ.ค. 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กรณีไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500000 ประจำเดือน เม.ย.2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กรณีไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500000 ประจำเดือน มี.ค.2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กรณีไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500000 ประจำเดือน ก.พ.2564 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กรณีไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500000 ประจำเดือน ม.ค.2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 1 (ประจำชั้น 1,2,3,4,5,6,7และชั้น 8) ประจำปี 2563 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน และคลังพัสดุกฟจ.นครราชสีมา ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีนครราชสีมา 3 ฟีดเดอร์ 1 และฟีดเดอร์ 8 เลขที่ จ.นท.001 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ลำดับที่ 41) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ (ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ฯ) เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.นม และกฟฟ.ในสังกัด (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 ลำดับที่ 16) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนณ จำนวน 1 รายการ(ดรอพเอาท์ฯ) เพื่อใช้งาน งบทำการ (ผคพ.กฟจ.นม.) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คฟม.2 กฟจ.นมและกฟฟ.ในสังกัด (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบ Safety stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, ทำการ (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 13) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 61) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 60) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 59) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 58) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 57) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 56) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองปล้อง(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 7 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 55) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองปล้อง(กลุ่มใน) หมู่ที่ 7 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 54) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 53) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองหัวรวก หมู่ที่ 7 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 52) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านมาบค่าย(ป่ารังงาม) หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 51) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านปะคำ หมู่ที่ 1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 50) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 49) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านโนนไทย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 48) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านโนนไทย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 47) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านม่วงหนองแต้ หมู่ที่ 16 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 46) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านม่วงหนองแต้ หมู่ที่ 16 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 45) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 44) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 43) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านด่านใต้ หมู่ที่ 17 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.020 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 42) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.019 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 41) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.018 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 40) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.โนนไทย บ้านโคกพรม หมู่ที่ 5 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.016 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ลำดับที่ 39) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ (ดรอฟเอาท์) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ, คชฟ.3, ทำการ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 30) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ (สายอลูมิเนียมกีเกลียวฯ) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ กฟจ.นม และกฟฟ.ในสังกัด (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 29) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ (ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ฯ) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ กฟจ.นม และกฟฟ.ในสังกัด (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 28) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน 1 รายการ (เสาร คอร. 12.00 เมตร) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 27) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 2 รายการ (ผงเชื่อมฯ) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 26) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 4 รายการ (ฮอทไลน์,หลอดต่อฯ) เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คชพ.3, ทำการ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 25) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ (ชุดโคมฯ) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 24) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านจอก หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.073 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 40) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.079 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 39) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.072 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 38) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.กำปัง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.069 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 37) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.078 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 36) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.3 นท.087 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 35) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.040 ลว. 18 กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 34) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.060 ลว. 14 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 33) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต บ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ 1ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.089 ลว. 18 กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 32) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ไฟสาธารณะ อบต.สายออ บ้านสวาย หมู่ที่ 5 และบ้านห้วย หมู่ที่ 10 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.045 ลว. 10 ก.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 31) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านหนองราง ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ฉ.3 นม.(บค.)0420 ลว. 13 ก.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 30) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานีนครราชสีมา 3 ฟีดเดอร์ 8 เลขที่ จ.นท.073 ลว. 10 ตุลาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 42) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานีนครราชสีมา 3 ฟีดเดอร์ 1 ฟีดเดอร์ 4 และฟีดเดอร์ 8 เลขที่ จ.นท.072 ลว. 10 ตุลาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 41) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ (ดรอพเอาท์ฯ) เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock, ผู้ใช้ไฟ, ลงทุน (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 29) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อแบบพิมพ์ฯ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน งบ ทำการ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 28) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านหลักร้อย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.062 ลว. 14 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 46) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.058 ลว. 14 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 45) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.068 ลว. 25 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 44) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงงานย้ายแนวเสาบ้านสระตะเฆ่ ม.8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.020 ลว. 20 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 43) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย้ายแนวเสาบ้านเดิ่นเห็ด หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.039 ลว. 21 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 42) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานีนครราชสีมา 3 ฟีดเดอร์ 1 และฟีดเดอร์ 4 เลขที่ จ.นท.066 ลว. 11 กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 41) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านโค้งเจริญ ม.3 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)648 ลว. 16 สิงหาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 ลำดับที่ 40) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 22) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ (ดรอฟเอาท์ฯ) เพื่อใช้งาน งบลงทุน, ทำการ (ผคพ.กฟจ.นม) (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 21) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก งานงดจ่ายไฟตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำปี 2561 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 55) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านด่านติง ม.5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.(บต.)72 ลว. 20 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 54) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านด่านกรงกราง ม.6 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.(บต.)70 ลว. 4 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 53) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านกระเพรา ม.10 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.(บต.)64 ลว. 22 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 52) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านจาน ม.4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.(บต.)52 ลว. 6 ตุลาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 51) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านสำโรง ม.2 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.(บต.)41 ลว. 5 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 50) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านหนองน้ำใส ม.5 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.043 ลว. 23 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 49) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านมะเกลือ ม.3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นท.037 ลว. 23 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 48) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ. ... เชื่อมโยง
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.) เพื่อใช้งาน กฟจ.นม และกฟฟ.ในสังกัด ฉ.3 นม.(คพ.) 3378 ลว.25 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 26) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน คขก.2 ฉ.3 นม.(คพ.) 3459 ลว.28 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 25) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ ฉ.3 นม.(คพ.) 3460 ลว.28 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 24) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ฉ.3 นม.(คพ.) 3009 ลว.7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 23) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ฉ.3 นม.(คพ.) 2901 ลว.4 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 22) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างซ่อมและปรับปรุงประตูม้วน อาคารคลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา ฉ.3 นม.(คพ.) 3432 ลว.22 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 21) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต ทรู มูฟ เอช ตำบลกำปัง เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)120 ลว. 7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 47) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต บ้านวัง ม.3 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)118 ลว. 7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 46) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต บ้านดอนมะยม ม.9 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)119 ลว. 7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 45) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต บ้านโพนไพล ม.2 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)117 ลว. 7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 44) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต ปักเสาแซมไลน์ บ้านโคกสวาย ม.4 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)116 ลว. 7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 43) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต ไฟสาธารณะ บ้านโนนสูง ม.2 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)115 ลว. 7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 42) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขต ไฟสาธารณะ บ้านสายออ ม.1 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)114 ลว. 7 มิถุนายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 41) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั้งสเน็คการ์ด ฟีดเดอร์ 1,8 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)110 ลว. 22 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ลำดับที่ 40) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ,ลงทุน,ทำการ ฉ.3 นม.(คพ.) 2769 ลว.28 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 41) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง จ้างเหมางานมิเตอร์เดินสายเข้า-ออก ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้งมิเตอร์ สับเปลี่ยนมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 ทุกขนาด ลว. 28 พ.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 140) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ ลงทุน ฉ.3 นม.(คพ.) 2779 ลว.30 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 40) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ ฉ.3 นม.(คพ.) 2767 ลว.28 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 39) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ประเภทลวดอลูมิเนียมฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2586 ลว.21 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 38) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ประเภทท่อพีวีซีฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2584 ลว.21 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 37) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ประเภทปรีฟอร์มฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2582 ลว.21 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 36) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ประเภทแร็คและที่จับลูกรอกฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2552 ลว.18 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 35) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ประเภทเหล็กคอนเคเบิลฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2550 ลว.18 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 34) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ประเภทแหวนรองแบบเรียบฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2548 ลว.18 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 33) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (เหล็กรูปรางน้ำฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2546 ลว.18 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 32) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ลวดเหล็กตีเกลียวฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2544 ลว.18 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 31) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (เบลแคล้มป์ฮอทไลน์ฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2505 ลว.17 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 30) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (กราวด์ร็อดฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2503 ลว.17 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 29) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (เทฟไฟฟ้าฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2501 ลว.17 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 28) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (สลักเกลียวฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2499 ลว.17 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 27) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ฮอทไลน์แคล้มป์ฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2483 ลว.16 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 26) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ตู้มิเตอร์ฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2482 ลว.16 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 25) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (ไม้แป้นฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2481 ลว.16 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 24) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุรอง ไตรมาส 2/2561 (หลอดต่อฯ) ฉ.3 นม.(คพ.) 2480 ลว.16 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 23) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุขาดแคลน (ดรอพเอาท์ฯ) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ ฉ.3 นม.(คพ.) 2328 ลว.8 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 22) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ ทำการ (ผคพ.กฟจ.นม.) ฉ.3 นม.(คพ.) 2406 ลว.11 พฤษภาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 21) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ กฟภ. วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อแบบพิมพ์ฯ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน งบทำการ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 10 เมษายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 18) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 10 เมษายน 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 17) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ทริปเบิลที บรอดแบนด์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)099/2561 ลว. 5 เม.ย.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายรัฐพล จารัตน์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)095/2561 ลว. 2 เม.ย.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 11) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต โรงแรมชุณหลี งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)100/2561 ลว. 23 เม.ย.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)097/2561 ลว. 2 เม.ย.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 13) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายนเรศ พงศ์รพีภัทร งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)098/2561 ลว. 2 เม.ย.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 12) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายพิชิต ปิ่นรัมย์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)094/2561 ลว. 2 เม.ย.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 10) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสนธยา งามพรม งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)087/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 9) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายทรงเกียรติ ปลาดลาภ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)086/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 8) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)085/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 7) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต อบต.บ้านเกาะ(แยกไฟแดงบ้านสวนเกาะทิพย์) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)088/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 6) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายทวีโรจน์ แซ่เอง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)089/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 5) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางจิตลัดดา ชมกลิ่น งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)090/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 4) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ธนาคารออมสินสาขามุขมนตรี งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)093/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 3) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางแถม กลำ่กลาง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)092/2561 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 2) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางอัญชัน รัตนพรมงคล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.) 084 ลว. 19 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 1) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ระบบ 1 เฟส 2 สาย ทุกขนาดพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ลว. 27 มี.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 ลำดับที่ 72) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-Bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง ประจำเดือนเมษายน 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศแบบเฉพาะเจาะจง, E-bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพระทองคำ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ(ดรอฟเอาท์ฯ) เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 23 มีนาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 36) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 4 รายการ(เบลแคล้มป์, ฮอทไลน์แคล้มป์) เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ, ทำการ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 27 มีนาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 35) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน 1 รายการ (เสา คอร. ขนาด 9 เมตร) เพื่อใช้งาน งบ ผู้ใช้ไฟ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 34) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางอัญชัน รัตนพรมงคล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)084/2561 ลว. 19 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 29) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายอาชวิน บวรสิทธิกูล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)083/2561 ลว. 19 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 28) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายเจษฐา ทิพย์เสมา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)082/2561 ลว. 19 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 27) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายยุทธนา ปุญชรัศมิ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)081/2561 ลว. 19 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 26) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายปรีดา พจนาภิมล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)080/2561 ลว. 19 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 25) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางนงนุช สมัถชัย งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)075/2561 ลว. 14 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 24) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายอรรถวุฒิ หินเธาว์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)076/2561 ลว. 14 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 23) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางโสภิตสุดา มาดีตระกูล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)077/2561 ลว. 14 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 22) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท มอร์ เอสเตท จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)078/2561 ลว. 14 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 21) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวสุพัตรา ม้าทอง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)079/2561 ลว. 14 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 20) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางฤดี ภาคน้อย งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)065/2561 ลว. 7 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 19) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวสุธรรม วิสิฐธนวรรธ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)066/2561 ลว. 7 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 18) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายธนาเวทย์ พรสำราญทิพย์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)67/2561 ลว. 7 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 17) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางอัญชัน รัตนพรมงคล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)068/2561 ลว. 7 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายธนพล ฉลาดเอื้อ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)069/2561 ลว. 7 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายกิตติพงษ์ วิริยมานะ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)070/2561 ลว. 7 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวอันธิืยา นันท์นลิน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)072/2561 ลว.7 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 13) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท พาวเวอร์เพอร์เฟค จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)071/2561 ลว. 17 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 12) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายพิสิษฐ์ วงศ์วารินสกุล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)063/2561 ลว. 27 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 11) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางผุสดี จารุกำเนิดกนก งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)064/2561 ลว. 27 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 10) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท บุญถาวรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)061/2561 ลว. 23 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 9) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ซีซีเอสคอร์ปอเรชั่น จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)058/2561 ลว. 21 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 8) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวปานเลขา สืบมา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)062/2561 ลว. 23 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 7) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางลักษณาพรรณ แววจะบก งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)059/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 6) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต อบต.หนองกระทุ่ม(บ้านหนองกระทุ่ม) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)050/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 5) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายกิตติศักดิ์ แผนจะบก งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)060/2561 ลว. 23 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 4) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ย้ายแนวเสากีดขวางการก่อสร้างทาง ถ.จันดี งบ ลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)027/2560 ลว. 19 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 3) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ย้ายแนวเสากีดขวางการก่อสร้างทาง ถ.จันดี งบ ลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)029/2561 ลว. 21 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 2) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายณัณฐวัฒน์ ประสิทธิ์พรกุล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)043/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 1) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต งานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีประจำปี 2561 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)1431/2561 ลว. 15 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 30) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-bidding เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูงและสาขาย่อยขามสะแกแสง ฉ.3 นส.234 ลว. 7 ก.พ. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแบบเฉพาะเจาะจง, E-bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพระทองคำ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน งบ ทำการ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 28) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน งบ คขก.2 ผคพ.กฟจ.นม ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 27) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสุรัษ์ ไชยศรี งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)048/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 25) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวปิยภัศร์ ตันติวงษ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)046/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 24) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางศนิชามนต์ สวัสดิ์มงคลกุล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)051/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 23) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท เจเพ็น จำกัด(สำนักงานนครราชสีมา) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)049/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 22) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวพลอย ศรีนาค งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)047/2561 ลว. 20 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 21) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต หน่วยบินตำรวจจังหวัดนครราชสีมา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)056/2561 ลว. 21 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 20) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ร้อยโทไพสัณฑ์ อยู่รัมย์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)053/2561 ลว. 21 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 19) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายภาคภูมิ พาเจริญตะคุ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)055/2561 ลว. 21 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 18) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายธนพันธ์ ศิริธนชัย งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)054/2561 ลว. 11 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 17) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)040/2561 ลว. 12 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางนิภาพร แท่นแก้ว งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)039/2561 ลว. 12 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางนิภาพร แท่นแก้ว งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)039/2561 ลว. 1 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางพัชราภรณ์ ชั้นกลาง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)038/2561 ลว. 12 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)037/2561 ลว. 12 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 13) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายกอบชัย นามศิริ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)035/2561 ลว. 12 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 12) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางรุจี สวนไพรินทร์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)036/2561 ลว. 12 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 11) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต น.ส.นารีนันท์ จิตรสุข งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)041/2561 ลว. 12 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 10) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวชุติกาญจน์ สินสุพรรน์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)031/2561 ลว. 5 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 8) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท บี-คลิก จำกัด(สาขาบิ๊กซีสามแยกปัก) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)033/2561 ลว. 5 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 7) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต น.ส.ศรีนวล แก่นสันเทียะ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)030/2561 ลว. 5 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 6) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ศิริธนา เรียลเอสเตท จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)027/2561 ลว. 1 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 5) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวเสาวนีย์ พัฒนะนารีกุล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)029/2561 ลว. 1 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 4) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางจินดา แซ่อึ้ง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)028/2561 ลว. 1 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ลำดับที่ 3) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางพูนทรัพย์ สุขจรัญ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)026/2561 ลว. 1 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 2) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร เดอะการ์เด้นท์5(อู่จี้ อู่ไช้) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)495/2561 ลว. 25 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 1) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องเช่าพื้นที่จุดบริการ Front Office Shop The Mall ลว. 24 พ.ย. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 114) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-Bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ บ้านสายออ(กลุ่มโคกสะเดาช้าง) เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)028 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 40) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย่ายแนวเสา บ้านโนนพรม เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)036 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 39) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตปักเสาแซมไลน์ บ้านปะคำ เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)034 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 38) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.กำปัง บ้านจานเหนือ เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)029 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 37) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านหนองกระสังข์ เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)032 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 36) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านตะคร้อ ม.5 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)040 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 35) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตบ้านมะค่า ม.5 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)035 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 34) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านตะคร้อ2 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)031 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 33) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านหนองกระสังข์ เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)043 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 32) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.กำปัง บ้านอ้อ เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)030 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 31) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านจาน เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)038 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 30) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านโนนสูง เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)037 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 29) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงรื้อถอนสายกาย บ้านหนองเขว้า ม.5 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)039 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 28) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านโนนสูง ม.2 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)033 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 27) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งาน งบ คพจ.1 ตามแผนจัดหาไตรมาส 1 ปี 2561 ผคพ.กฟจ.นม ลว. 26 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 39) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน งบ คฟม. ผคพ.กฟจ.นม ลว. 19 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 38) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานคลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา ผคพ.กฟจ.นม ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 36) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาร คอร 9.00 เมตร จำนวน 215 ต้น เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 16 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 35) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุขาดแคลน (โคมไฟ) เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ผคพ.กฟจ.นม ลว. 16 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 34) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางนงนุช สมัถชัย งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)017/2561 ลว. 18 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 29) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสิทธิศักดิ์ ลอยศักดิ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)015/2561 ลว. 18 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 28) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)016/2561 ลว. 18 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 27) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์(บ้านวังหิน) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0021/2561 ลว. 22 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 26) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์(ซอย1/1) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)020/2561 ลว. 22 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 25) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท บี.ซี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0019/2561 ลว.22 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 24) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสุวชาติ ปิตาละเต งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)025/2561 ลว. 22 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 23) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสมาน ด่านเสลา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)024/2561 ลว. 22 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 22) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายอภิธาน ลาภจิตร งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)022/2561 ลว. 22 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 21) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายอรุณ ถาวรชอบ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0023/2561 ลว. 22 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 20) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท คลังคาซ่า จำกัด(เวนิชซานโปโล) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0004/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 19) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต โรงพยาบาลค่ายสุรนารี(แฟลตนายร้อย) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0001/2561 ลว. 3 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 18) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายวรวิทย์ เอี่ยวศิริ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0006/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 17) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท บุญถาวร เซ็ลทรัลโฮม(โคราช) จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0009/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสุพี ธรรมเนียม งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0003/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(สาขาหนองโสน) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0005/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 14) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสุวัฒชัย ศักดิ์ดุลยธรรม งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0007/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 13) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายชาคริต วงษฺสินไทย งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)013/2561 ลว. 11 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 11) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางอันธิยา นันท์นลิน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0375/2560 ลว. 22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 2) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร บริษัท ไมด์ เซท เอสเตท(ลากูน1) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)333/2561 ลว.18 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561ลำดับที่ 31) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร บจก.โฮมอิมเมจ(โฮมการ์เด้นท์วิลล์11) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)334/2561 ลว. 18 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 30) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต หจก.พัชระนครพนมก่อสร้าง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)010/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 12) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวอันธิยา นันท์นลิน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)008/2561 ลว.9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 10) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต น.ส.แก้วตา จาริยวงศ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)011/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 9) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาววรรณิสา เอมสาร งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)012/2561 ลว. 9 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 8) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางม่วยเกี๋ย แสงสุริยา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)014/2561 ลว. 11 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 7) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายภูดิส ชาญโพธิ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0371/2560 ลว. 22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 5) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวแอ๋ว ขานเกษม งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0370/2560 ลว. 22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 6 ) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัม ภูวรินทร์ แลนด์ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0374/2560 ลว. 22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 4) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0373/2560 ลว. 22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 3) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวอันธิยา นันท์นลิน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0375/2560 ลว. 22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 2) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร บจก.อิมเมจ(โครงการโฮมบูทีค) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0102/2560 ลว. 22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 1) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-bidding จ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอหอ ลว. 20 ธ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 151 และ 152) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง จ้างเหมางานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สายทุกขนาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาและสาขาจอหอ ประจำปี 2561 เลขที่ ฉ.3 นม.(มต.) 6732/2560 ลว. 22 ธ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 149 และ 150) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร เติมสุข 2(บริษัทเติมสุข) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)331/2561 ลว.18 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561ลำดับที่ 33) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร บริษัท ไมด์ เซท เอสเตท(ลากูน2) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)332/2561 ลว.18 ม.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561ลำดับที่ 32) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-Bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง ประจำเดือนมกราคม 2561(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องเช่าอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง ลว. 23 ต.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 4) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาทาสีเสาไฟฟ้าเพื่อเป็นจุดสังเกตุป้องกันอุบัติเหตุ ลว. 15 ม.ค. 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 3) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนสูง ลว. 29 พ.ย. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 2,5) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานอาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง ลว. 28 พ.ย. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 1) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย้านแนวเสา บ้านห้วยสามขา (กลุ่มหนองขอน) เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)013 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 24) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านโนนพุทรา ม.6 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)007 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 23) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงสายหย่อนยาน บ้านพังเทียม ม.12 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)012 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 22) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านบุ ม.4 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)006 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 21) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านกุดตาดำ ม.2 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)010 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 20) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงยกระดับสายหย่อนยาน บ้านสระตาล ม.15 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)011 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 19) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านโนนมะค่า ม.12 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)009 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 18) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านดอน เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)005 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 17) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านบุเขว้า (กลุ่มแรก) เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)014 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 16) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านโคก ม.11 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)008 ลว. 11 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 15) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุรองอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ ผคพ.นม ลว. 26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 30) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 3 รายการ ผคพ.นม ลว. 26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 29) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(ประเภทไม้แป้น) จำนวน 1 รายการ ผคพ.นม ลว. 26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 28) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(ไม่รวมไม้แป้น) จำนวน 1 รายการ ผคพ.นม ลว. 26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 27) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ ผคพ.นม ลว. 26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 26) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุหลัก กฟจ.นครราชสีมา ลว. 4 ธ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 170) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-Bidding เรื่องจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และประจำศูนย์การเรียนรู้ PEA ชั้น 5, 6 และชั้น 7 เลขที่ ฉ.3นม.(บห.) 184/2560 ลว. 4 ธ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 169) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท พุทธเตชะ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0360/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 20) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางกาญจนี ดำกลาง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0332/2560 ลว. 12 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 18) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ฌซ็นเตอร์ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0369/2560 ลว. 14 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 17) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายนรินทร์ ม่วงชูอินทร์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0368/2560 ลว. 14 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 16) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายอำนาจ บัวล้อมใบ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0367/2560 ลว. 14 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 15) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางชลธิชา สมพงษ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0366/2560 ลว. 12 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 8) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายรถาพร ทองสุ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0357/2560 ลว. 6 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 13) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางบุหลัน ท่อนทอง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0361/2560 ลว. 6 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 12) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายพงษ์ศักดิ์ พิศิษฐวานิช งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0362/2560 ลว. 6 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 11) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท คตามาราน ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0358/2560 ลว. 6 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 10) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายตุ๊ โภคทรัพย์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0363/2560 ลว. 6 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 9) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ดีแทค ไตรแน็ต NMA0683 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0359/2560 ลว. 12 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 21) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวภนาจิต ถาดจอหอ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0364/2560 ลว. 6 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 19) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวภนาจิต ถาดจอหอ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0349/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 8) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0348/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 7) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายประสพโชค ธรรมรักษา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0354/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 6) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท เตชะวิทย์ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0355/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 4) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท กรีนลิฟวิ่ง(สุรนารีวิลล์ วิลล์เอ็กตร้า) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0353/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 5) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท กรีนลิฟวิ่ง(สุรนารีวิลล์ ทาวน์) จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0352/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 3) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางเดือนฉาย รองในเมือง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0346/2560 ลว. 24 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 2) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ดีแทค ไตรแน็ต จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0347/2560 ลว. 24 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 1) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-Bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง ประจำเดือนธันวาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย ลว. 4 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 55) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก งานงดจ่ายไฟตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำปี 2561 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 54) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก งานติดตั้งหม้อแปลงโรงสับไม้ นายกิตติพงษ์ โชติรัตนตระกูล เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)033 ลว. 13 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 53) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ E-Bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายโสรัฐ พีรวงศ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0333/2560 ลว. 20 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 47) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต พ.อ.สวราชย์ แสงผล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0337/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 46) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวนิตยา สูงกลาง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0340/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 45) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ร้อยเอกนิพนธ์ เกตุมณี งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0335/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 44) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวกมลทิพย์ วรรณโก งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0342/2560 ลว. 20 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 43) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายเทพธวัช เทศพานิช งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0334/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 42) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บมจ.มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0339/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 41) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท เติมสุข พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0338/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 40) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต โรงแรมไทยโฮเต็ลโคราช 2 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0341/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 39) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท เอื้อธนาธร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0000/2560 ลว. 00 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 38) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญปรีชารัตน์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0345/2560 ลว. 24 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 37) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บจก.ซีพีออลล์(ปตท.ตะคองเก่า) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0330/2560 ลว. 16 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 36) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางรสสุคนธ์ วชิระอังกูร งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0328/2560 ลว. 16 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 35) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บจก.ซีพีออลล์(สาขาชุมชนหัวทะเล) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0329/2560 ลว. 16 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 34) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายปลั่ง นาคขุนทด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0000/2560 ลว. 00 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 33) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต อบต.หนองจะบก(ไฟสาธารณะหลังฮุก31) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0320/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 32) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางแสงเดือน ฉลองพงษ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0318/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 31) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายนิพนธ์ สธนเสาวภาคย์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0325/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 30) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาววาสนา พาประจง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0321/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 29) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายถวิล สิทธิศักดิ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0324/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 28) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางประไพ ทักษานันท์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0326/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 27) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวปุณยวีร์ มะเริงสิทธิ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0322/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 26) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางโพยมทิพย์ รำเพยพล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0327/2560 ลว. 13 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 25) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวนงนุช เฉียดกำปัง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0315/2560 ลว. 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 24) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสุภาวดี กุลศิริ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0316/2560 ลว. 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 23) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวเด่นใจ แก้วแสนเมือง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0317/2560 ลว. 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 22) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายยุทธนา อ่ำสกุล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0313/2560 ลว. 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 21) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวแย้ม มุ่งจีนกลาง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0312/2560 ลว. 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 20) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายกิตตินภา วัฒนศักดิ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0311/2560 ลว. 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 19) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน มีเดีย กรุ๊ป งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0314/2560 ลว. 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 18) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท โตโทกราฟ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0305/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 17) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวศศิพรรนิดา ฉิมชินภัสร์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0310/2560 ลว. 6 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 16) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวสุดารัตน์ อินทร งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0295/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 15) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายภัทรเดช เทอดโยธิน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0296/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 14) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสมจิตร ต่อชีพ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0308/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 13) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0304/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 12) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต อบต.หนองงูเหลือม (ซ.บ้านนายสายัญ) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0298/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 11) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวอันธิยา นันท์นลิน0335 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0300/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 10) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวอันธิยา นันท์นลิน0334 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0299/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 9) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท นาราแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0303/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 8) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0309/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 7) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บ้านหนองพลวงมะนาว ม.3(คฟม.3/60) งบ ลงทุน กฟภ. เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0026/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 6) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ศิริธนาเรียลเอสเตล จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0302/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 5) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางเกื้อกูล เกตุบัณฑิตกุล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0294/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 4) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท คลัง คาซ่า จำกัด (Loft spacc) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0293/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 3) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต เทศบาลตำบลตลาด(บ.ราษฎประสงค์) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0292/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 2) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นายสุนันท์ เก่งนา งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0301/2560 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 1) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศแบบเฉพาะเจาะจง, E-bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพระทองคำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ E-Bidding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัด-ลิดรอนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง(แบบเฉพาะคราว) ฟีดเดอร์ 1 โซน5 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)941 ลว. 26 กันยายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ลำดับที่ 14) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเฉพาะเจาะจง เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัด-ลิดรอนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง(แบบเฉพาะคราว) ฟีดเดอร์ 1 โซน4 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)941 ลว. 26 กันยายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ลำดับที่ 13) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนตุลาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนกันยายน 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนสิงหาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบ ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4274 ลว.11 สิงหาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 33) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบ ผู้ใช้ไฟ, คฟม. และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3909 ลว.24 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 32) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน คฟจ.1 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3852 ลว.21 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 31) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3571 ลว.5 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 30) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3458 ลว.27 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 29) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน คชฟ.3 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3367 ลว.22 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 28) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คฟม. และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3340 ลว.21 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 27) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำ ภ.2 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3257 ลว.19 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 26) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร บจก.เจริญวัชรพาณิชย์ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0208/2560 ลว. 17 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 17) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนมิถุนายน 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิงภายนอกสำนักงาน ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนไทย เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)037 ลว. 30 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 31) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2920 ลว.1 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 115) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2908 ลว.31 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 114) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2854 ลว.29 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 113) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คฟม., ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2811 ลว.25 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 112) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2810 ลว.25 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 111) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2592 ลว.17 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 110) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางอัญชัญ รัตนพรมงคล งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0165/2560 ลว. 7 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 87) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร โฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ เฟส 7 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0139/2560 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 74) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร บริษัท อิมเมจพร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (โครงการโฮมบูทีค) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0102/2560 ลว. 18 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 73) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2283 ลว.3 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 103) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คสจ.7 และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2284 ลว.3 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 102) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2197 ลว.27 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 101) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2078 ลว.20 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 100) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต รถไฟรางคู่ (container yard) บ้านกระโดน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0131/2560 ลว. 28 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 75) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนเมษายน 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมรถยนต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนไทย ทะเบียน นม.86-9030 เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)005 ลว. 3 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 7) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบSafety Stock, ผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1681 ลว.27 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 75) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1555 ลว.21 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 74) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ปป.บ้านปูน หมู่ที่ 14 งบ ลงทุน กฟภ. เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0019/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 66) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต ปป.บ้านหนองพิมาน หมู่ 13 งบ ลงทุน กฟภ. เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0020/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 65) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์กลาง งบ ลงทุน กฟภ. เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0018/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 64) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนมีนาคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนสูง ลว. 1 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 1,2) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่เป็น Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำ ภ.2 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1509 ลว.17 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 76) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1072 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 75) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1058 ลว.24 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 74) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1057 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 73) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.927 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 72) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.903 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 71) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่เป็น Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำ ภ.2 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.782 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 70) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท คลังคาซ่า จำกัด (ถนนจงเจริญใจ) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)092/2560 ลว. 21 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 59) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต งานฉลองชัยท่านท้าวสุรนารีประจำปี 2560 งบ ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0088/2560 ลว. 20 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 58) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนไทย เลขที่ ฉ.3 นท.(กป.)001 ลว. 27 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 22,23,24,25) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.832 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 87) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.833 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 86) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.716 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 85) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.717 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 84) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.452 ลว. 24 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 83) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.424 ลว. 24 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 82) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.425 ลว. 24 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 81) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางศิริอัญภัค รชตะสมบูรณ์ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0050/2560 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 72) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วิธีอิเล็คทรอนิค กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยจอหอ ประจำเดือนมกราคม 2560(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานอาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโนนไทย ลว. 9 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 11) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอขามสะแกแสง เลขที่ ฉ.3/นม.(บง.)1481/2559 ลว. 1 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 22,23) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนสูง ลว. 16 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 8,9) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโนนสูง เลขที่ ฉ.3/นม.(บง.)1481/2559 ลว. 1 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 5,6,7) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกรลงราคา เรื่องจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง ลว. 1 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 3) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง ลว. 1 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 2) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานอาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง ลว. 9 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 1) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กหุ้มฉนวนเพื่อพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบครบชุดประจำปี 2559 เลขที่ ฉ.3 นม.ปบ.6812 ลว.23 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 86) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุฯ ที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6751 ลว.22 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 85) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุฯ ที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6750 ลว.22 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 84) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ม.4 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0337/2560 ลว. 20 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 73) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรณีพิเศษ เรื่องจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุหลัก กฟจ.นครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นม.(บห) 6391 ลว.1 ธ.ค.2559 (ตามแบบสขร.1 กรณีพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ จฉ.3นม.(บห.) 001/2559 ลว. 24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 3) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3/นม.(บป.) สจ 001/2559 ลว. 30 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 2) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาติดตั้ง รื้อถอน ย้ายจุด เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ สับเปลี่ยน ปรับปรุงมิเตอร์คว่ำเอียงของกฟจ.นครราชสีมา ประจำปี 2560 เลขที่ ฉ.3/นม.(มต.) 114/2559 ลว. 8 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ,คสจ.7 และโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6484 ลว. 7 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 88) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ,คสจ.7,ลงทุน,ทำการ และโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5339 ลว. 6 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 87) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ,คสจ.7,ทำการ และโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6310 ลว. 29 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 86) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ และ ลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6245 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 84) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6195 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 83) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร บริษัท ลลิต พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0459/2559 ลว. 15 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 68) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6038 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 58) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ,คชฟ.3,คฟม. และ ลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5757 ลว. 31 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 56) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำ ภ.2 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5582 ลว. 20 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 55) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บ้านโตนด ม.2 ต.หนองงูเหลือม งบ ลงทุน กฟภ. เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)009 ลว. 12 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 23) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน,คปจ.,คสจ.7,ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5339 ลว. 6 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 84) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ,คปจ. เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4888 ลว. 13 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 104) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบคปจ. และงบโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4836 ลว. 12 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 103) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ,คชฟ.3,คสจ.7 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4555 ลว. 31 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 101) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ,ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4481 ลว. 26 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 100) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4168 ลว. 10 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 125) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3969 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 124) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3970 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 123) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ,คปจ.,ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3900 ลว. 28 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 122) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3894 ลว. 28 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 121) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3818 ลว. 25 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 120) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3817 ลว. 25 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 119) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรร(นายอนุชิต กิจเจริญธรรม) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0257 ลว. 28 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 87) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3589 ลว. 13 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 182) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3518 ลว. 8 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 180) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ และคปจ. เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3288 ลว. 28 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 179) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ และคปจ. เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3196 ลว. 24 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 178) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบคปจ.และทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3197 ลว. 24 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 177) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3172 ลว. 23 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 176) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3096 ลว. 20 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 175) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3097 ลว. 20 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 174) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาแรงงาน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./บค.0550 ลว. 13 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 144 ) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ศิริธนา เรียลเอสเตท จำกัด งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0218 ลว. 4 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 144) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ,ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2857 ลว. 7 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 102) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ,ทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2856 ลว. 7 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 101) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2855 ลว. 7 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 100) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน Safety Stock เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2554 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 97) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2555 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 96) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2522 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 95) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)198/2559 ลว. 13 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 90) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต จัดสรรสุนทรีย์ (นางอัญชัญ) งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)196/2559 ลว. 13 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 88) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางวรรณษา โครนิน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)096/2559 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 63) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2261 ลว. 3 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 84) วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบลงทุน เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2259 ลว. 3 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 83) วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2060 ลว. 21 เมษายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 88) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ,งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2061 ลว. 21 เมษายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 87) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ, งบทำการ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1891 ลว. 8 เมษายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 85) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1892 ลว. 8 เมษายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 84) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1773 ลว. 29 มีนาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 83) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการสิรารมย์ 4 งบ ผู้ใช้ไฟ ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีสอบราคา ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต งานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 2559 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)075 ลว. 10 มีนาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 79) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต บจก.สิรารมย์พร็อพเพอร์ตี้ 5 งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0051/2559 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 77) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขต นางสาวหนึ่งธิดา แซ่อึ้ง งบ ผู้ใช้ไฟ เลขที่ ฉ.3 นม.(กส.)0025 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2559 (ตามแบบ สขร.1 วิธีตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 65) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3/นม.(บป.) 001/2558 ลว. 30 ธ.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 2) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉ.3/นม.(บห.)137/2558 ลว. 30 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 1) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด