ประกาศประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ ด้วยงบลงทุนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้สายส่ง 115 เควี ปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สนง. กฟอ.ระโนด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด