ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหูฟังพร้อมไมค์โครโฟน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 19) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.61/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ INVERTER พร้อมติดตั้ง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 9/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ขาตั้งกล้อง และไมโครโฟนต่อกล้องแบบหนีบปกเสื้อ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางของ สทล วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอ จำนวน 1 ชุด วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม 6 รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระเบื้องยางห้องรับรอง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โบรชัวร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานและติดตั้งระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 18) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการลงทุนผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการตรวจประเมิน Surveillance Visit ประจำปี 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 9/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพรถยนต์สำนักงาน วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.59/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 7/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.57/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 6/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการรถยกรถลาก วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะข้างปกแข็งสีส้ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างล่ามแปลภาษา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ของสำนักงาน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 8/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โบรชัวร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ A Guide to the Board of Investment (ภาษาจีน) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลงทุน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เอกสารรางเลื่อน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบประชุมออนไลน์ (Cloud Conference System) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 17) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน-ตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารชี้แจงงบประมาณปี 2564 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารออนไลน์ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100 แพ็ค วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 1,200 ถัง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 7/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะเข้าเล่ม วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 30 ด้าม วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.55/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.52/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดลูกกลิ้งจ่ายหมึก (Drum Cartridge) และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ Resilience Strategy Thailand-Hong Kong Partnership ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเอกสาร จำนวน 100 กล่อง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.49/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสำนักงาน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 4 ชุด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเนื้อหาสำหรับหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2563 ภาษาญี่ปุ่น วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเนื้อหาสำหรับหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2563 ภาษาญี่ปุ่น วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปีรถยนต์สำนักงาน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามภาษาไทย-จีน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ (Wibenar) ในหัวข้อ Think Resilience, Think Thailand ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ และกล่องเอกสาร วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ระยะเวลา 1 ปี วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 16) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการสนับสนุนและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการ SMEs วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 6/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแพลตฟอร์มจัดสัมมนาออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 เส้น วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการระบบจัดประชุมออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.46/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างใช้บริการแพลตฟอร์มสำหรับจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 16 ด้าม วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับนโยบาย มาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล้างสีและดูดฝุ่นรถยนต์สำนักงาน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.25/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานชั้น 3 และชั้น 4 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงานของ สทอ. วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับนโยบาย EEC ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และออกแบบแผ่นพับ Thailand Plus ภาษาญี่ปุ่น วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของสำนักงานฯ จำนวน 3 ชุด วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 5/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางฤดูร้อนและเก็บรักษายางฤดูหนาวรถยนต์สำนักงาน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (OS TAK) 2563 ในระยะเวลา 5 เดือน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 25/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานชั้น 3 และชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการระบบจัดประชุมออนไลน์ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเบรค จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลออนไลน์ (อีเมล) จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.43/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะได้รับเลือกการจัดจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลบริษัท และประสานงานนัดหมายบริษัทที่มีศักยภาพ ณ สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 5 เดือน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องทรัพย์ศรีไทย จำนวน 500 กล่อง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเนื้อหาสำหรับหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2563 ภาษาอังกฤษ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปล และตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ สนง. จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมค์โครโฟนสำหรับ PC จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.40/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ฝากยางรถยนต์ และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.39/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.25/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานชั้น 3 และชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2563) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเนื้อหาและภาพประกอบสำหรับหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานชั้น 3 และชั้น 4 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสารจำนวน 700 ใบ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะุกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของเครือข่าย Wall Street Journal ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชุด COOLING TOWER จำนวน 2 ชุด วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศเป้าหมาย โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบนเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ของกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไส้กรองเครื่องกรองดื่มน้ำ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์นามบัตร จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ Economic Daily News ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ Maeil Business ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ Handelsblatt ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 23/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 5 เดือน วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.22/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกปริ้นเตอร์ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดิอน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 24/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานชั้น 3 และชั้น 4 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและบำรุงรถยนต์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคองเกเร่อร์เปล่า สีขาว วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 92 รายการ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกใสพร้อมเฟรมอลูมิเนียมบนเคาน์เตอร์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเนื้อหาสำหรับหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2563 ภาษาจีน ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.24/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานชั้น 3 และชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 23/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 5 เดือน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 21/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ของกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 36/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำบัตรอนุญาตเข้า-ออกเขตสนามบินนานาชาติ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (เพิ่มเติม) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ โดยวิธิคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 22/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 26.66 ลิตร วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูกระจกชั้น 1 และเปลี่ยนหน้าต่างกระจกชั้น 5 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 31 มีนาคม 2563) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 33/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อน้ำดิ่ม วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.32/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 27 มีนาคม 2563) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 15) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.20/2563 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 30.74 ลิตร วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.18/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประกันภัยรถยนต์และ พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 จำนวน 2 รายการ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปล และตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของ Bloomberg ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.21/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ Thailand Plus-2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) และออกแบบแผ่นพับนโยบาย EEC ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ Thailand Investment Handbook (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 20 มีนาคม 2563) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำพร้อมติดตั้ง ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 14) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ จำนวน 2 ขวด วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 19/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปล และตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 17 มีนาคม 2563) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 20/2563 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 13 มีนาคม 2563) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-หัวก๊อกเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ Why Thailand วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งพัดลมดูดอากาศและติดตั้งโคมไฟฟ้า วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 18/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 13) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ HP PRO 400 M425 DN ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาส ศทภ. 2 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐแอริโซนา ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ของศูนย์เศรษฐกิจกการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องสุขาภายในสำนักงาน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมเก้าอี้ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 29/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 12) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 19/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปล และตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 6 มีนาคม 2563) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ Roll up ของศูนย์บริการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 27/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำบัตรอนุญาตเข้า-ออกเขตสนามบินนานาชาติ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (เพิ่มเติม) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 3 มีนาคม 2563) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารบ้านพักของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ FUJI xerox DocuPrint CP305d วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 44.09 ลิตร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 24/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุนระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตรายปี ประจำปี 2563 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตรัง จำนวน 4 คัน 2 วัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 4/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถพร้อมคนขับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 4/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมคนขับ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ไมค์ประชุมห้องประชุม 1 ชั้น 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสแกนเอกสารห้อง หอก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คูปองน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ถัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทยเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 21/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่่ คพ.18/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ประชุมเจรจาธุรกิจ หารือหน่วยงานเครือข่าย และออกบูธงาน M-Tech Tokyo 2020 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่ง ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน โดยนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไปเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และร่วมออกงานแสดงสินค้า M-Tech Tokyo 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-25 และ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - อุปกรณ์สำหรับขจัดคราบตะกรันในเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.17/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยออกงานแสดงสินค้า Medical Development Expo 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 2/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนเชิงรุกในกลุ่มประเทศนอร์ติก ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่ายานพาหนะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 1/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนเชิงรุกในกลุ่มประเทศนอร์ติก ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบแปลนอาคารสำนักงานเป็นไฟล์ PDF วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ Introducing the BOI ภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล้างสีและดูดฝุ่นรถยนต์สำนักงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของ สทล. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ Smart Visa ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งคูหานิทรรศการ Thailand Pavilion ในกิจกรรมนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยออกงานแสดงสินค้า Medical Device Development Expo 2020 ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะเดินทางภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย เส้นทาง สนามบินระนอง-ท่าเรือ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และท่าเรือ-สนามบินระนอง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพิมพ์เอกสาร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำความสะอาดล้างพื้นพรมสำนักงานฯ พื้นที่บริเวณชั้น 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและการประชุม One-on-One Meetings ณ นครโอซากา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 18/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำบัตรอนุญาตเข้า-ออกเขตสนามบินนานาชาติ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 17/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำบัตร Bahncard 25 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ FUJI XEROX 3435D/CWAAC762 จำนวน 24 กล่อง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 11) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 14/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 3/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.11/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะได้รับเลือก จ้างเหมาบริการประสานงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยออกงานแสดงสินค้า Medical Device Development Expo 2020 ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มปกบัตรส่งเสริิมฉบับแรก จำนวน 1,000 แฟ้ม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.15/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและ AD ระยะเวลา 8 เดือน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่ายานพาหนะ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างล่ามแปลภาษา วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาสำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่นวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 16/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลวโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ The Economist ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายคล้อง พร้องซองซิลิโคน และซองซิลิโคน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามภาษาไทย-เกาหลี จำนวน 2 คน เพื่อใช้แปลในงานสัมมนา All Korean Executives Need to Know about Doing Business in Thailand ในวันที่ 22 มกราคม 2563 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเจาะ สัน 3 นิ้ว ขนาด เอ-4 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liasion Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 14/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ Smart Visa (ภาษาญี่ปุ่น) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบสัมมนา All Korean Executive Need to Know about Doing Business in Thailand วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 9/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ จำนวน 4,100 ใบ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) ของกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ/11ตลับ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (วันที่ 21 มกราคม 2563) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 15/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 2/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อนามบัตรเพื่อใช้ในการติดต่อกับนักลงทุน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องสังฆทาน จำนวน 10 ชุด วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 14/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งท่อเติมน้ำ cooling tower วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 1/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในงานสัมมนา ณ นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตต์ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลงทุน ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สี ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 6/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 10) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ของ The Nikkei ประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 13/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 100/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 58 ด้าม วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 12/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและAD ระยะเวลา 8 เดือน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง คพ. 11/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบนำส่ง และแฟ้มเจาะข้างปกแข็ง สีส้ม พิมพ์ตราสำนักงาน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไปรษณียบัตรจำนวน 130 แผ่น วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ายานพาหนะพร้อมคนขับเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองซานฟรานซิสโก และเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2563 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox Docuprint CP305d จำนวน 16 กล่อง ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 9) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่อง UPS ยี่ห้อ Victron Model LP20-31 พร้อมติดตั้ง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser Jet P3015 จำนวน 4 ตลับ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 13/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในพื้นที่มณฑลหูเป่ย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จอดรถประจำสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ Roll up พร้อมขาตั้งอลูมิเนียม วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ Bioplastics ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 12/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ AD ระยะเวลา 8 เดือน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 10/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 9/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP จำนวน 6 ตลับ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 8) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัางช่างเพื่อดำเนินการตรวจซ่อมรถยนต์ของสำนักงาน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 66 รายการ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบ Software Antivirus ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 7/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 4 เดือน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 11/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทยเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 8/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทยเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล่ามแปลภาษาเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทยเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องสัมมนา จำนวน 1 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 38/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติงานของ สทน. วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 37/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดทำใบแจ้งยอดเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายครั้งที่ 296 ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 97/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแฟ้มใส่เอกสาร ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 95/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 10/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ คพ. 9/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพิ่มเติมประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2563 เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโปสเตอร์ Smart Visa ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารชี้แจงงบประมาณปี 2563 เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2563 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่มณฑลซานตง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 92/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างเช่าตู้น้ำดื่ม พร้อมบริการทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและAD ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 8/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 4 เดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารชี้แจงงบประมาณปี 2563 เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารชี้แจงงบประมาณปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 89/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ และฝากยางรถยนต์สำนักงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในพื้นที่มณฑลเสฉวน สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในพื้นที่มณฑลเจียงซู ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 7) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายตู้คอนโทรลปั้มน้ำเสียจากห้องควบคุมไฟฟ้าชั้น 2 มายังห้องบ่อบำบัดชั้น 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อกล่องทรัพย์ศรีไทย จำนวน 200 กล่อง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือ Cost of Doing Business in Thailand 2020 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และอุปกรณส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมาการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 6) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโบรชัวร์ Bioplastics ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารชี้แจงงบประมาณ ปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร พร้อมเข้าเล่ม วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 35 ลิตร วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างล่ามแปลภาษา วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันรถยนต์ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่ายานพาหนะ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน-จัดจ้างพิมพ์นามบัตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมคนขับ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 36/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการที่ 1/2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ยานยนต์และชิ้นส่วน วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 15/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 84/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 85/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะที่ได้รับเลือกการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 5) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ และดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการแปลเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารไทย-ภาษาอังกฤษ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ Roll up ภาษาอังกฤษ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับ รวมค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน เยื่ยมชมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 19 และ 21 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถตู้ปรับอากาศ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย - ญี่ปุ่น ในกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการญี่ปุ่น ภายในงาน METALEX 2019 ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน ประจำปี 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 14/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางฤดูหนาวและเก็บรักษายางฤดูร้อนรถยนต์สำนักงาน วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งคูหานิทรรศการ Thailand Pavilion ในกิจกรรมชักจูงการลงทุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม โดยนำคณะเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และออกงานแสดงสินค้า Compamed 2019 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มตรวจสอบ-สีชมพู, แฟ้มสูตรสต๊อก-สีเหลือง และแฟ้มวัตถุดิบ-สีฟ้า วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 5,000 ใบ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 35/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการที่ 3/2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสงเสริมภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ-อินโดนีเซีย สำหรับใช้ในการออกบูธ งาน Manufacturing Indonesia 2019 ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.34/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุนโดยจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยไปเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและร่วมออกงานแสดงสินค้า Compamed 2019 ณ เมือง Dusseldorf ประเทศเยอรมนี วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถเหมาบริการ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562) ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่กรุงปักกิ่ง มหานครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ยและมณฑลเหลียวหนิง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 33/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการที่ 2/2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วน, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่ายานพาหนะ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ สำหรับนำคณะผู้ประกอบการ SMEs ไทย ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า Tokyo International Industry Exhibition 2019 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย เพื่อแปลภาษาสำหรับกิจกรรมร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า Tokyo International Industry Exhibition 2019 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 960 ใบ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ Roll up ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงบูธในงานนิทรรศการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสถานที่ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet 85A สีดำ จำนวน 12 ตลับ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแก้ไขน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร และยาแนวบล๊อคแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 81/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องอ่าน Photo Tan วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินติดตามระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 2013 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ขนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 30 แกลลอน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คพ.4/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 4,180 รีม วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP จำนวน 90 กล่อง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั้๊มจุ่มน้้ำเสีย จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน และกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจำ (บานสวิง) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานล้างปรับอากาศ Fan Coil Unit และเปลี่ยนท่อหุ้มฉนวนยาง ท่อน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ ในห้อง Sever ชำรุด ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันรถยนต์สำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทยเป วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 32/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการสืบค้นและรวบรวมข่าวสารด้านเศรษฐกิจการลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ www.thinkasiainvestthailand.com และสื่อออนไลน์อื่นๆ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 108 รายการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว-กาแฟเมล็ด จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างรถเช่า วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นสี FUJI XEROX CP305D วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพวงมาลาดอกไม้ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแฟ้มใส่เอกสารปี 2019 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 31/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) ของกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 78/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างทำนามบัตร วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 30/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 29/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม แกลลอน ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 75/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.3/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.3/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 28/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการเช่าระบบโทรศัพท์ IP Phone วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม แฟ้มแข็งสีดำแบบเจาะใส่ห่วง 1 โหล ซองจดหมายสีน้ำตาลขยายข้าง A4 จำนวน 100 ซอง และซองจดหมายสีน้ำตาลไม่ขยายข้าง A4 จำนวน 100 ซอง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.1/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ และดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงานระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คพ.4/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครือข่าย และอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี๋ปุ่น เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 72/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อพวงมาลา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 71/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อพวงมาลา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 รูป เพื่อนำมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 13/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 68/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการให้บริการเช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุนระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางสายไฟฟ้าจำนวน 3 อัน และถ่ายไฟฉายขนาด AAA จำนวน 2 ห่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าที่จอดรถสำหรับรถยนต์สำนักงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอาคารที่ทำการ สทต. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเช่าพื้นที่สำนักงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจกการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจกการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์สำนักงาน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาขับรถราชการ จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ สทอ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 26/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 66/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการทำความสะอาดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.67/2562 เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 336 ถัง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่เก็บเอกสารของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 จังหวัดสงขลา (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่เก็บเอกสาร (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าที่จอดรถยนต์ของสำนักงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อสำนักงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 130 ถัง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง หนู ยุง และแมลงสาบ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2563) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Victron รุ่น L20-31 ขนาด 20 KVA ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ ISDN แบบ PRI ประเภท Corporate Connect ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ราชการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลเอกสารและปรับปรุงฐานข้อมูลสำนักงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ สกท.สัมพันธ์ออนไลน์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยาน 2563) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยาน 2563) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จอดรถยนต์สำนักงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ส่วนกลางของ สทล. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3 เครื่อง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ภายในอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพัก และเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการระบบงานคุณภาพ (ISO Management) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน E-Tax ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง (BOI Central Database) BCD ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานช่างฝีมือ (e-expert System) ระบบหลักและระบบสำรอง (Main Backup Site) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ CCTV ( BOI และ OSOS) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับต้นไม้ภายในอาคารสำนักงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 72 เครื่อง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน e-Monitoring ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพัก และเรีือนรับรอง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 2 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 จังหวัดสงขลา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการนำร่องเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ISC วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับฝากและจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสถานที่ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสมัครสมาชิกดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของสำนักงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องรองรับผ้าอนามัย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องควบคุมระบบการเข้า-ออก สำนักงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแอมมิเตอร์ตู้ LOAD BREAKER SWITCH วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุมสำหรับกิจกรรมชักจูงการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการข้อมูล (General Data Management Architecture) สำหรับการพัฒนาจัดทำ Big Data ด้านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรือง ประกาศผู้ชนาะการให้บริการล้างสีและดูดฝุ่นรถยนต์สำนักงาน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งบูธแสดงนิทรรศการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในงานแสดงสินค้าไทยคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ E-tag รถยนต์สำนักงานฯ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานห้อง Call Center ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อง COOLING TOWER พร้อมติดตั้งและเดินระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน รายการโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางของ สทล. วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จำนวน 6 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจกการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและออกงานแสดงสินค้า M-TECH KANSAI 2019 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 ณ นครโอซากา ประเทศญ๊่ปุ่น วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 รูป เพื่อประดับในสำนักงาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยออกงานแสดงสินค้า M - TECH KANSAI 2019 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 59/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อสิทธิการเข้าใช้เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นตราไปรษณียากร วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 2,200 ใบ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผ้าม่านเดิม และจัดทำม่านปรับแสงติดตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-investment) ตามการเปลี่ยนแปลงของแบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 13/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 12/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถพร้อมคนขับ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 10/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถพร้อมคนขับ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิกร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 9/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล่ามภาษารัฐเซีย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (ระยะตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2562) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 8/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล่ามภาษารัสเซีย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 - 10 กันยายน 2562) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 7/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 55/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองซานฟรานซิสโก และเมืองใก้ลเคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณ ปี 2562 จำนวน 9 ชิ้น วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตะแกรงกันกลิ่นพร้อมติดตั้ง และเปลี่่ยนท่อน้ำทิ้ง ภายในห้อง AHU 3/2 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 25/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง COOLING TOWER พร้อมติดตั้งและเดินระบบไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และ Monitor เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตัว วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 24/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษแข็ง (ด้าน) 1ห่อ กระดาษแข็ง (มัน) 1 ห่อ กระดาษกาวสองหน้า 2 ม้วน และกาวแท่ง 1 แท่ง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 53/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สี Multifunction วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพิมพ์เอกสาร วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างล่ามแปลภาษา วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง และไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 39.52 ลิตร วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน รายการโทรทัศน์อัจฉริยะ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงาน วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ. 25/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง COOLING TOWER พร้อมติดตั้งและเดินระบบไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดานไวท์บอร์ด 1 ชิ้น วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมการเดินสายไฟและสายของระบบต่างๆ ภายในสำนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในปัจจุบันของเทศบาลท้องถิ่น วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันที่ 4 กันยายน 2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และการประชุม One - on - One Meeting ณ นครโอซากา ในวันที่ 4 กันยายน 2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ณ นครโอซากา และจังหวัดชิกะ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว 150/50 Mbps. ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 50/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างเหมาบริการออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ณ สำนักงานที่ตั้งแห่งใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟ จำนวน 2 ลูก วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาป้ายสนามบินเชียงใหม่ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาแฟเมล็ด จำนวน 1 รายการ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับสแกนหนังสือ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด 350 ลิตร ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกสีสำหรับเครื่อง Print สี ยี่ห้อ Fuji Xero รุ่น DocuPrint C2200 (สกท.54-1-002-04) และเครื่อง Print สี ยี่ห้อ OKI c332 (ยังไม่มีเลขทะเบียนของเครื่อง OKI) ของกองส่งเสริมการลงท วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่อง Print สี ยี่ห้อ Fuji Xero รุ่น DocuPrint C2200 และเครื่อง Print สี ยี่ห้อ OKI c332 ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายห้อง Data center สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 20) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบ Convergent Communication (IP Phone) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะข้างปกแข็ง สีส้ม กลุ่มบัตรส่งเสริม ไม่อนุญาตให้ยืม จำนวน 1,000 แฟ้ม วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะข้างปกแข็ง สีส้ม กลุ่มบัตรส่งเสริม เสร็จแล้วโปรดส่งคืน จำนวน 1,500 แฟ้ม วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 19) จัดซื้อเครื่อง COOLING TOWER พร้อมติดตั้งและเดินระบบไฟ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดงานสัมมนา Thailand-Korea Business Forum วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อนำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการชักจูงการลงทุนในประเทศ โครงการสำรวจเส้นทางการลงทุนภาคตะวันออกและการค้าชายแดน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประก วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมสำหรับหมึกเครื่องพิมพ์ OKI MB 472 จำนวน 50 กล่อง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 4 วัน เส้นทาง พิษณุโลก-อยุธยา-ฉะเชิงเทรา-ระยอง-จันทบุรี-พิษณุโลก ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.22/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมคนขับ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่อง Print สี ยี่ห้อ Fuji Xero รุ่น DocuPrint C2200 และเครื่อง Print สี ยี่ห้อ OKI c332 ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐกานา ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบแผ่นพับกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ภาษาญ่ี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 48/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานติดตั้งอุปกรณ์พร้อมค่าแรงระบบไฟฟ้าห้อง CALL CENTER วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง ลกท. วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 45/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างเหมาบริการขนย้าย วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 21/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะสำนักงานฯ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องทรัพย์ศรีไทย จำนวน 300 กล่อง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ เมืองอัลมาตี และกรุงนูร์-สุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 4 วัน เส้นทาง พิษณุโลก-อยุธยา-ฉะเชิงเทรา-ระยอง-จันทบุรี-พิษณุโลก ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม 12 ลิตร จำนวน 4 กล่อง) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหัวปลั๊ก USB จำนวน 2 ชิ้น วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 18) จ้างดำเนินการจัดงานสัมมนา Thailand - Korea Business Forum ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาสำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่น วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ของ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคองเกอร์เล่อร์ สีขาว จำนวน 80 รีม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแผ่น Filter AHU จำนวน 8 ชุด วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 6,000 ใบ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 40/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2566 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาถูพื้น 3 ถุง และถุงขยะ 2 ห่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้ถูพื้น 1 อัน ผ้าเช็ดโต๊ะ 3 ผืน และไม้กวาด 1 อัน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.19/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้ประชุม จำนวน 7 ตัว และ เก้าอี้รับแขก จำนวน 2 ตัว วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางไฟ ขนาดเล็ก จำนวน 4 ตัว และขนาดกลาง จำนวน 2 ตัว วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว Partition จำนวน 2 ชุด โต๊ะจำนวน 1 ตัว ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ตู้เก็บเอกสารขนาดกลาง จำนวน 2 ตู้ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผล (20นิ้ว) จำนวน 3 ชุด วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำกุญแจห้องสำนักงาน จำนวน 4 ดอก วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.39/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ของกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Flow Switch condenser Side Chiller เบอร์ 7 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะข้างปกแข็ง สีส้ม พิมพ์ตราสำนักงาน จำนวน 1,000 แฟ้ม วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเจาะ 3 นิ้ว ขนาด A4 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม และภาษาเวียดนาม-ภาษาไทย เพื่อแปลภาษาสำหรับกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษ จำนวน 12 รีม วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปากกา จำนวน 9 ด้าม วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพรม 1 ชิ้น วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาลบคำผิด จำนวน 3 แท่ง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ Thailand s Automation and Robotics พร้อมภาพประกอบ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษ กิจกรรมเดินสายสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตร และชักจูงการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชิมาเนะ-โอซากา-เกียวโต-วากายามา วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ4 ชนิด 80 แกรม ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนส่งรถบัสปรับอากาศ ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ชนิด 80 แกรม ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายสำนักงานจำนวน 2 ชุด วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส ขนาด 40 ที่นั่ง เดินทางไปต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.36/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศโครงการ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก SMEs ไทย เส้นทาง สงขลา-ขอนแก่น-ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6-9 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ของกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.18/2562 เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 3 รายการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น HP LaserJet Pro 400 MFP M425DN และรุ่น OKI MB472 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 9/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์สำนักงาน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากาต้มน้ำไฟฟ้า 1 เครื่อง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 8/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์สำนักงาน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 7/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพรถยนต์สำนักงาน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแฟ็กซ์ All in one จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่ง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 และระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของเอกชน (ทำหน้าที่พนักงานทำความสะอาด) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 6/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์สำนักงาน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 5 ภาพ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล้างสีและดูดฝุ่นรถยนต์สำนักงาน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดืนอ เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ Roll up มาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากพร้อมภาพประกอบ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพิมพ์เอกสารสำหรับงานสัมมนาชักจูงการลงทุน จำนวน 200 ชุด วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างล่ามแปลภาษา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่ายานพาหนะ สำหรับจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมขาตั้งอลูมิเนียม ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางสำหรับกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน ศึกษาลู่ทางการลงทุน เส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 ชุด ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ขนาดกล่องละ 12 ลิตร จำนวน 4 กล่อง) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรับรอง จำนวน 6 รายการ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 35 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ณ นครโอซากา และจังหวัดเกียวโต ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ญีปุ่่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ณ นครโอซากา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล และการประชุม One-on-One Meetings ณ นครโอซากา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ Thailand's Bioeconomy และ Aerospace Industry ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรลอัพ จำนวน 2 ชิ้น วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งสำหรับกิจกรรมศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา I PAD PRO 256 GB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โซฟารับแขกจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว และโซฟารับแขกสำหรับ 3-5 คน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอิโดนีเซีย (วันที่ 4 กรกฎาคม 2562) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 150 รีม ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง สทล. วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.15/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.16/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและออกงานแสดงสินค้า งาน MTA VIETNAM 2019 ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุงาน SMART Visa วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.14/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์จอภาพที่ใช้ในงานสัมมนา ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเช่ารถบัสนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และออกงานแสดงสินค้า งาน MTA VIETNAM 2019) ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภค วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้รับแขก จำนวน 2 ตัว และ โต๊ะวางอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ A Guide to the Board of Investment ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Codenser Pump (ปั๊มน้ำร้อน) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง เพื่อใช้เดินทางในการจัดกิจกรรม สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร และบริการทางการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ขนส่งโดยสารปรับอากาศ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา สำหรับใช้ในการออกบูธ งาน MTA VIETNAM 2019 ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปีรถยนต์สำนักงาน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวแปลง displayPort to VGA Converter และ HDMI Cable ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ายานพาหนะพร้อมคนขับ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองซานฟรานซิสโก และเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.28/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ ราชอาณาจักรเนเ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.29/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐออส วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบพกพา) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 30 แกลลอน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายกระถางต้นไม้ และปรับปรุงสภาพดิน พร้อมนำเศษซากไปทำลาย วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ให้บริการเช่าสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.90 ลิตร จำนวน 1,200 ใบ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ และออกแบบเอกสาร จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ขนาดกล่องละ 12 ลิตร จำนวน 4 กล่อง) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ IBC (ภาษาอังกฤษ) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศเพื่อนำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ โครงการเชื่อมโยงเส้นทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานและภาคเหนือสู่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศเพื่อนำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ โครงการเชื่อมโยงเส้นทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสาน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) ภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ เมืองดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ภายในศูนย์บริการลงทุน) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารรถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัมนาการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.12/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น VIP ขนาด 44 ที่นั่ง เพื่อใช้เดินทางในการจัดกิจกรรม นำนักลงทุนจากภาคเหนือศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เกษตรแป วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน รุ่น IRADV8295 จำนวน 8 หลอด วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่อง Switch สำหรับเครือข่ายภายในสำนักงานฯ สำหรับการปฏิบัติงานของ สทน. วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรผู้บริหาร ข้าราชการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ และเอกสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปกคำกล่าว แบบมีครุฑ หนังเทียม เพื่อใส่คำกล่าวในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.25/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเปลี่ยนและฝากยางรถยนต์สำนักงาน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอิโดนีเซีย (วันที่ 14 มิถุนายน 2562) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ South China Morning Post ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ Handelsblatt ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 8 เดือน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในประเทศเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ The Financial Times ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของ สทล. วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามภาษาไทย-เกาหลี เพื่อใช้ในงานเลี้ยงรับรอง Korean-Thai Business Networking แก่นักธุรกิจและผู้ประกอบการจากเมืองปูซานและเมืองชางวอน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง พิมพ์แผน่พับ Directory สำหรับคณะญี่ปุ่น ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารแนะนำคณะนักลงทุน ญี่ปุ่น ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น VIP ขนาด 44 ที่นั่ง และรถตู้ VIP เพื่อใช้เดินทางในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีการผลิ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.24/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาสำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจในงาน SUBCON THAILAND 2019 ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.10/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทางตามโครงการสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศตามโครงการ เบิ่ง AGRI WORLD 2019 สร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย เพื่อแปลภาษา สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ เบิ่ง AGRI WORLD 2019 สร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งคูหาแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion ในกิจกรรมชักจูงการลงทุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม โดยนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยไปเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและร่วมออกงานแสดงสินค้า Global Automotive Co วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งในกิจกรรมชักจูงการลงทุน โดยจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและออกงานแสดงสินค้า Global Automotive Components Suppliers Expo 2019 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบพกพา) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำนักงาน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองซานฟรานซิสโก และเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่อน้ำประปาระเบียงอาคาร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสารปากฉลาม จำนวน 100 กล่อง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น (ลกท.) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมบริการเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง (รท-ช) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ พร้อมขาตั้งอลูมินียม ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล้างสีและดูดฝุ่นรถยนต์สำนักงาน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 21 รายการ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ของกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 30 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดสัมมนาเพื่อชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve ณ นครแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.9/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะพร้อมคนขับเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางในประเทศไทย แก่คณะผู้สื่อข่าวอาวุโสในอุตสาหกรรมอากาศยานระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ณ จังหวัด Fukuoka วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ นครโอซากา ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนและการประชุม One-on-One Meetings ณ เมืองโอซากา ในวันที่ 24 เมษายน 2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบัตรเติมเงินสำหรับซิมทูฟลาย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บัตรเติมเงินสำหรับซิมทูฟลาย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ณ กรุงโซล เมืองอุลซัน และเมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ของกองส่งเส วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลางและรถยนต์ตู้ รวมจำนวน 11 คัน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่น ในการจัดประชุม International Business Center (IBC) และกิจกรรมให้คำปรึกษารายบริษัท พบหารือบริษัทเป้าหมาย การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรท้องถิ่น ณ กรุงโตเก วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Chiller วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือ A Business Guide to Thailand 2019 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการลงทุนประจำในประเทศไทย จำนวน 8 เดือน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเนื้อหาบทความสำหรับลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในประเทศเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.24/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวล วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.23/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางฤดูร้อนและเก็บรักษายางฤดูหนาวรถยนต์สำนักงาน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.23/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าห้องจัด Roundtable Meeting พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมจัด Roundtable Meeting ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ เมือง Eindhoven ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ขนาดกล่องละ 12 ลิตร จำนวน 4 กล่อง) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.22/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเพื่อทำลายครุภัณฑ์ของสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.20/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าห้องจัดสัมมนา พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน Thai Belgian Business Forum ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ กรุงบรัชเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 39.20 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตราย วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสารขนาด เอ 4 สัน 3 นิ้ว จำนวน 48 แฟ้ม วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐกานา ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2562 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.21/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) ภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP TONER CE255X จำนวน 4 ตลับ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งในกิจกรรมชักจูงการลงทุน โดยจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และออกงานแสดงสินค้า M-Tech Nagoya 2019 ในวันที่ 15,16,19 และ 20 เมษายน 2562 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) จ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝึกอบรมหลักสูตร ISO 90012015 Internal Quality Audit วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองซานโฮเซ และเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.23/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26-29 มี.ค. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาป้ายสุวรรณภูมิ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยออกงานแสดงสินค้า M-Tech Nagoya 2019 ณ กรุงนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการจัดหาและพัฒนาระบบ single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.8/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในงานสัมมนา ณ นครแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่ารถตู้พร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน จำนวน 1 คัน จำนวน 2 วัน ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน - การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.17/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2562 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมหาบริการงานติดตั้งสายสัญญาณ Land Cable Power Plus ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ระยะเวลา 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มเอกสารสปริงหนีบขนาด เอ4 จำนวน 50 แฟ้ม วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็ค ล้าง ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 72 เครื่อง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP CE255A วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.7/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.6/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2562 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 26 อัน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 26 อัน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.5/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2562 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุรับรอง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 17) จ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดสัมมนาเพื่อชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ขนาดกล่องละ 12 ลิตร จำนวน 4 กล่อง) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเดินสายสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ชูโกกุ (จังหวัดฮิโรชิมา-โอกายามา-ชิมาเนะ-โททโทริ) ระหว่างวันที วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเดินสายสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ชูโกกุ (จังหวัดฮิโรชิมา-โอกายามา-ชิมาเนะ-โททโทริ) ระหว่างวันที วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเดินสายสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ชูโกกุ (จังหวัดฮิโรชิมา-โอกายามา-ชิมาเนะ-โททโทริ) ระหว่างวันท วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้าย Backdrop สำหรับงานกิจกรรม Business Luncheon วันที่ 13 มีนาคม 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดอกไม้ประดับโต๊ะ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม Business Luncheon แก่คณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจากเมืองชางวอน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 13 มีนาคม 256 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 16) จ้างพัฒนาระบบการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (OSOS) ระยะที่ 2) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โพเดียมอะคริลิคใส (แท่นบรรยาย) พร้อมจัดส่งสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม Business Luncheon แก่คณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจากเมืองชางวอน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บัตรเติมเงินโทรศัพท์สำหรับซิมทูฟลาย์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในประเทศ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของศูนนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 120 รีม ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ จำนวน 2,700 ใบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.3/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บิรการให้เช่ายาานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.4/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.21/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) ภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 8 เดือน) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถตู้ปรับอากาศ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox DocuPrint CP305d จำนวน 14 กล่อง ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทนเนอร์ปริ้นเตอร์สี ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมขาตั้งอะลูมิเนียมสามารถเปลี่ยนรูปได้ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย เพื่อแปลภาษา สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ อุตสาหกรรมอาหารและ Bio and Medical Industries ณ กรุงโตเกียว-นครโอซาก้า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OR Fuji ColorLaser CT201632 BK จำนวน 1 กล่อง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองตราครุฑ จำนวน 3 รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 43.01 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมมือจับลิ้นชัก และประตูห้องน้ำ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาวิธีการปฏิบัติและข้อควรรู้หลังการได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 3 ป้าย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทางในต่างประเทศตามโครงการสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ อุตสาหกรรมอาหารและ Bio and Medical Industries ณ กรุงโตเกียว-นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตรายปี ประจำปี 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลเอกสาร ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.20/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเสียงตามสายของสำนักงาน ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อใช้ในการเดินทางประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 คัน 2 วัน ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP LaserJet Pro400 CF280X จำนวน 90 ตลับ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่ง กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 ของศทภ.2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-เกาหลี กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 คัน 2 วัน) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุน การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Chiller No.6 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 3 ป้าย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม 12 ลิตร จำนวน 4 กล่อง) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกอัตโนมัติหน้าทางเข้า ศปบ. ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 9) จ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในประเทศเป้าหมายปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 15) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องผู้บริหาร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.19/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำเนื้อหาบทความสำหรับลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในประเทศเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งหลังบ่อบำบัด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกบัตรส่งเสริมฉบับแรก จำนวน 1,500 แฟ้ม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน SMART VISA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาในงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 4 มี.ค.62 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 คัน 2 วัน ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 14) (จ้างดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.18/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทะเบียนประวัติข้าราชการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ บำรุงรักษาอาคารสถานที่ จำนวน 4 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์สี FUJI XEROX CP 305D จำนวน 1 ชุด (4 สี) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อะไหล่ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนามบัตรข้าราชการ จำนวน 300 ใบ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รท-น.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้เดินทางนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ในกิจกรรม "BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Sever วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องสังฆทาน จำนวน 10 ชุด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอุปกรณ์หูฟังไร้สายสำหรับแปลภาษาต่างประเทศ ในงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายคล้องคอ พร้อมซองซิลิโคน จำนวน 100 เส้น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum สำหรับใส่หมึกเครื่องพิมพ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.90 ลิตร จำนวน 1,200 ถัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Fuji XEROX Toner CWAA0762 Phaser3435D จำนวน 32 ตลับ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน และเมืองพอร์ตแลน มลรัฐโอเรกอน ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาไทย ญี่ปุ่น ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนโดยจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วน และร่วมออกงานแสดงสินค้า Medical Device Development Expo 2019 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา ญี่ปุ่น ในกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และร่วมออกงานแสดงนิทรรศการ M-Tech Tokyo 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งในการจัดกิจกรรมนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยออกงานแสดงสินค้า Medical Device Development Expo 2019 ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.17/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 50.25 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ Roll-up ปีแห่งการลงทุน 2562 ภาษาไทยและอังกฤษ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงุทนภาคที่ 5 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งในกิจกรรมชักจูงการลงทุน โดยจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและออกงานแสดงสินค้า M-Tech Tokyo 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 3-5,8 และ 9 กุมภาพันธ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.18/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 13) (จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ระยะเวลา 8 เดือน, จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ สำหรับเครื่อง GFMIS วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2562 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองเอกสารสีขาว มีครุฑ ขนาด 9/125 จำนวน 4 กล่อง) ของศูนนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 80 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น ในงานจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ลงทุนในปรเทศไทยและในญี่ปุ่น ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.19/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำเนื้อหาบทความสำหรับลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในประเทศเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วั วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.2/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในงานสัมมนา ณ นครดัลลัส รัฐเทกซัส วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา 12 หลัก จำนวน 1 เครื่ง) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.17/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23-28 มกราคม 2562) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์ และการออกแบบแนวคิด (Key Visual) ประชาสัมพันธ์มาตรการ SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายติดกระเป๋า สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานทั่วไปสำนักเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.14/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำบัตรอนุญาตเข้า-ออกเขตสนามบินนานาชาติ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บัตรเติมเงินโทรศัพท์สำหรับซิมทูฟลาย์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดรางนีออน LED และอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้า ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้พร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าทางด่วน 1 คัน 1 วัน (สำหรับวิทยากร) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน จำนวน 1 คัน 2 วัน ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Power Supply + Battery Backup ของเครื่องสแกนนิ้ว จำนวน 1 ชุด ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ขนาดกล่องละ 12 ลิตร จำนวน 4 กล่อง) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.12/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการตรวจสภาพ และซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบันทึกข้อมูลเอกสาร) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนำใน ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2562) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.1/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ รัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงานของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสาธารณูปโภค จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.09/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Diplomacy & Trade ณ สาธารณรัฐฮังการี วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.7/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45.82 ลิตร สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกจ้างบริการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงานและวัสดุเครื่องดื่มรับรอง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือ Cost of Doing Business 2019 ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.1/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนจากเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100 แพ็ค วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเจาะ 3 นิ้ว ขนาด เอ-4 จำนวน 144 แฟ้ม วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.59/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติงานของ สทน. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดทำใบแจ้งยอดเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถวยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ต่างประเทศช่อง CNN และสื่อออนไลน์ของ CNN ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ The Economist ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 8) (จ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 7) (จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด 350 มิลลิเมตร ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางสำหรับกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2562 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อ กล่องกระดาษลูกฟูก ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ Software Antivirus ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 12) (เช่ารถยนต์สำนักงานพร้อมคนขับรถ สำนักเศรษฐกิจการลงทุนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ Smart Visa 2019 จำนวน 3 ชิ้น ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางงานสัมมนา ของกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ Thailand Investment Year ภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน 2 ชิ้น ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง ในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศโครงการ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย เส้นทาง สงขลา-เชียงใหม่-ลำพูน ระหว่างวันที่ 18- วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับการเดินทางในพื้นที่ เส้นทาง เชียงใหม่-ลำพูน-อ.ป่าซาง-อ.ฮอด-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวเซนเซอร์จับอุณหภูมิ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในนิตยสาร Nikkei Business วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.57/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.58/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนและการประชุม One-on-One Meetings ณ เมืองโอซากา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ญีปุ่่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ เมืองโอซากา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ นครโอซากา ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ จำนวน 32 อัน วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปลั๊กจ่ายไฟ 5 เมตร จำนวน 5 อัน ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2562 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 6) จำนวน 2 รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 11) จำนวน 2 รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คพ.15/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.110/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.112/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.111/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุใช้ในพิธีการฯ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องปากฉลามชนิด 1 ช่อง จำนวน 200 ใบ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง ลกท. วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ พนักงานราชการ รวม 5,200 ใบ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คันพร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 4 ปี 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทองน้อย และเชิงเทียนชนวน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ประจำตำแหน่ง รท.ช วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คพ.11/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 80 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมจัดการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้เช่า ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไฟดาวน์ไลท์) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.107/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะให้บริการเช่าห้องพร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมหารือกับบริษัทรายใหญ่และจัด Dinner Roundtable Meeting ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ OSOS (2018) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชิ้น ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ-อินโดนีเซีย สำหรับออกบูธงาน Manufacturing Indonesia 2018 ณ เมืองจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI MB472 จำนวน 204 ตลับ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งคูหานิทรรศการ Thailand Pavilion ในกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยไปร่วมออกงานแสดงสินค้า Agromek 2018 ณ เมืองแฮร์นิง ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 27-30 พ.ย.61 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษการ์ดสีในการจัดทำ Tent Card (เต็นท์การ์ด) สำหรับวางบนโต๊ะงานสัมมนาแบบ One on One งานประชุม เพื่อแสดงที่นั่ง ตำแหน่ง หน่วยงานในกิจกรรมชักจูงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศและกิจกรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติกเกอร์ชนิดขาวด้าน ขนาดเอ 4 จำนวน 300 แผ่น วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox CP305d จำนวน 1 ชุด รวม 4 ตลับ และตลับหมึกสำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox DocuPrint C2200 1 ชุด รวม 4 ตลับ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน จำนวน 450 ลัง และชนิดแผ่น จำนวน 150 ลัง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางงานสัมมนา ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คพ.15/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2561) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาดำเนินการแปลเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ ) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2561) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.12/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์ และการออกแบบแนวคิด (Key Visual) ประชาสัมพันธ์มาตรการ SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขระบบติดตามนักลงทุน (ITS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสกท.สัมพันธ์ออนไลน์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ สกท.สัมพันธ์ออนไลน์ ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ/11 ตลับ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมย้ายท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากอนามัยสแปนเด็กซ์ จำนวน 10 กล่อง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนส่งในการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยร่วมออกงานแสดงสินค้า Agromek 2018 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.9/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.104/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถตู้ปรับอากาศ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการขนส่งรถตู้ปรับอากาศ) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 80 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุด วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 10) (จ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารพร้อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 19 รายการ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผนังเบาห้องปริ้นเตอร์ ชั้น 1 ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มรับรอง และวัสดุไฟฟ้า ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.8/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ Software Antivirus ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.10/2562 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 4 ปี 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 พ.ย.61) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กร