ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาในงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy, NEW Opportunities ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องนภาลัย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอุปกรณ์หูฟังแปลภาษาต่างประเทศในงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy, NEW Opportunities ในวันที่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด