ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 21,801.55 ตารางเมตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 21,801.55 ตารางเมตร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด