ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัย กฟจ.พัทลุง ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding)เลขที่ พท.(บห.)7534/2560 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด