ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 (จำนวน 4 คน) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด