อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด