เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หนังสือเชิญประชุม ชี้แจงการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หนังสือเชิญคณะกรรมเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด