เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่1/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและแผนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.2561) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์ (2) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์ (1) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด