เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สรุปรายงานผลการเข้าใช้บริการ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.ปน. และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ประจำปี 2562 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นำส่ง ผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี (กอก.ผสส. กฟต.3) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2561-ก.ย.2562) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการเข้าใช้บริการ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.ปน. และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ประจำปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน 2562) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นำส่ง ผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี (กอก.ผสส. กฟต.3) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560-ก.ย.2561) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
นำส่ง ผลการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี (กอก.ผสส. กฟต.3) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559-ก.ย.2560) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด