เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีประจำเดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี ประจำเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด