ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เป็นมลพิษต่ออากาศ
ข่าวประชาสัมพัน ทต.ป่าสัก
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด