ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ20-015สายแยกทางหลวงชนบท ยส.3017บ้านหัวงัว-แยกถนน โคกสวาทห้วยค้อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด