สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ถมดินบริเวณโรงเรียนเทศบาลอิสาณ 2) บ้านโคกหัวช้าง ม.3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สัญญาเลขที่ 19/2563 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ถมดินบริเวณโรงเรียนเทศบาลอิสาณ 2) บ้านโคกหัวช้าง ม.3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สัญญาเลขที่ 19/2563 ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ 20/2563 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ 20/2563 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด