ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด