ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านตาด
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี ครบ 127 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี”
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เทศบาลตำบลบ้านตาด จัดทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด