ข่าวประชาสัมพันธ์
พอกเข่าบรรเทาปวด
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพอกเข่าบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโพนแท่น ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เชื่อมโยง ...
มอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เป็นประธานเปิดและมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว โดย นางนัสติยา พงศ์พานิชญ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา อบต.นาซ่าว กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 77 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซ่าว จำนวน 33 คน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน จำนวน 15 คน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน จำนวน 11 คน 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ศาลาเฟือง จำนวน 16 คน 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมพล(แก่งมี้) จำนวน 2 คน เชื่อมโยง ...
เปิดสอบท้องถิ่น 64
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ประกาศดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา สมัครสอบคลิกที่นี่ http://www.dlaapplicant2564.com/
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เพลิงไหม้)
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 25 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย อำเภอเชียงคาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มอบถุงยังชีพและเงินค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย(เพลิงไหม้) ในวันที่ 24 มกราคม 2564 จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ 1.ครอบครัว นายยุทธชัย พิมพามา บ้านเลขที่ 308/2 หมู่ที่ 13 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ นายรถ พิมพามา ที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลังพร้อมอุปกรณ์การเกษตรหลายรายการ (เหตุเกิดเวลาประมาณ 12.30 น.) 2. ครอบครัว นายสีไว อองภา บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ที่ 13 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลังพร้อมอุปกรณ์การเกษตรหลายรายการ ไม่มีผู้เสียชีวิต (เหตุเกิดเวลาประมาณ 21.00 น.) เชื่อมโยง ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มอบหมายให้ นายบุญเลียง สีหาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และบรรยายด้านการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด