ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
บทความที่ 1 เรื่องข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ บทความที่ 2 เรื่องขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด บทความที่ 3 เรื่องอยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 สงสัยคะแนนของลูก 2 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 3 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 4 ที่ราชพัสดุ 5 พักการศึกษาผมทำไม
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1 บทความเรื่อง อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตนเอง 2 บทความเรื่อง ข้อมูลประวัติการเดินทาง เข้า-ออก ในราชอาณาจักร 3 บทความเรื่อง ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้ 4 บทความเรื่อง ข้อมูลการรับฟังความเห็นของประชาชน 5 บทความเรื่อง คัดค้านการเปิดรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1 บคความเรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมิน 2 บทความเรื่อง ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ 3 บทความเรื่อง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 4 บทความเรื่อง ผมคับข้องใจ 5 บทความเรื่อง ขอวิดีโอการจักงาน อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
1 ขอประเมินใหม่นะ 2 ข้อมูลประกันสังคม 3 ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด