ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง (27/01/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (23/09/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ (23/09/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก (23/09/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง (05/09/2562)