ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบกระเช้าอวยพรและรับพรปีใหม่ 2565 (12/01/2565)
นายสถิตย์ ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ จุดบริการประชาชน (12/01/2565)
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อม คณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (12/01/2565)
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลเวียงคำ (12/01/2565)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (02/12/2564)
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 (02/12/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงคำ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (02/12/2564)
อัยการจังหวัดอุดรฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิเทศบาลตำบลเวียงคำ (02/12/2564)
ท้องถิ่นจังหวัดตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (23/11/2564)
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 กันยายน (21/09/2564)