ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ท้องถิ่นจังหวัดตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (23/11/2564)
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 กันยายน (21/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม (21/09/2564)
สรุปยอดผู้เข้ากักตัว สถานที่กักตัวเทศบาลตำบลเวียงคำ เดือน สิงหาคม 2564 (21/09/2564)