แบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด