ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สายบ้านห้วยตาด - บ้านห้วยปลาดุก
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(หมู่2-13) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(หมู่ 1-5) ู วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2-13 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1-5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(หมู่1-5) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(หมู่2-13) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่1-5) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(หมู่ 2-13) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพศ 2564   ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
... อ่านทั้งหมด