นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ นายเฮียง อาจแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด