ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ดอนเปา ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด