ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,500บาท รับสมัครวันที่ 16-21 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม บ้านห้วยทราย อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,000บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,000บาท รวมเป็นเงิน 10,000บาท รับสมัครวันที่ 9-19 มีนาคม 2563 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยวม อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด