- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (22/04/2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปี2564 (22/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว สายทางบ้านหัวขัว- บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2565)
ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจ้ดจ้าง (21/10/2562)